Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Kategória: OZNAMY

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 18.07.2021

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok je sviatok svätého a slávneho proroka Eliáš, sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Ohlášky:

Ján Hreško bývajúci vo Vyšnom Hrabovci a Ivana Bujdošová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Jakub Cmar bývajúci v Bardejove a Martina Baranová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Ing. Ľubomír Škublík bývajúci v Stropkove a Ing. Monika Raková bývajúca v Miňovciach. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.07.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Svojpomocný fond pre farnosti. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Ohlášky:
Ján Hreško bývajúci vo Vyšnom Hrabovci a Ivana Bujdošová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 4.07.2021

Dnes večer začíname odpustovú slávnosť, na ktorú Vás srdečne pozývame o 18 00 hod. Veľká večiereň a o 19 00 hod. sv. liturgia (slovenská).

Pondelok program odpustovej slávnosti: sv. liturgia dopoludnia 8 00 (slovenská) hlavný kazateľ dekan – farár o. Ján Švec – Babov, 10 00 hod. Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) + myrovanie + obchod okolo chrámu. Hlavný celebrant vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, hlavný kazateľ vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. V pondelok večer svätá liturgia nebude. Program našej odpustovej slávnosti je na nástenke.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská). sv. liturgia o 11 00 hod. nebude, lebo sme pozvaný na odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej u bratov rímskokatolíkov. Program odpustovej slávnosti je na nástenke. Slávnostná sv. omša – 10 30 hod. – slávi Mons. Viliam Judák z Nitry, Mons. Marek Forgáč z Košíc. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Poďakovanie: Chceme sa srdečne poďakovať veriacim, ktorí pomáhali pri skrášľovaní v chráme a v areály okolo chrámu a kláštora pred odpustovou slávnosťou. Srdečné Pán Boh zaplať za vašu pomoc.
Ohlášky:

Miroslav Štunda bývajúci v Michalovciach a Bibiána Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Martin Gonos bývajúci v Miňovciach a Emília Dovičáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 27.06.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. A o 19 00 hod. je stretnutie kurátorov.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. a o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok pozývame na brigádu ohľadne úpravy areálu pri chráme pred odpustovou slávnosťou na 9 00 hod. Večer o 19 00 hod. je nácvik zboru na odpustovú slávnosť.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi. A večer sv. liturgia nebude !!!

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod a piatok chorých od 8 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská), Večer začíname odpustovú slávnosť, o 18 00 hod. Veľká večiereň a o 19 00 hod. sv. liturgia (slovenská).

Pondelok program odpustovej slávnosti: sv. liturgia dopoludnia 8 00 (slovenská) hlavný kazateľ dekan – farár o. Ján Švec – Babov, 10 00 hod. Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) + myrovanie + obchod okolo chrámu. Hlavný celebrant vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, a hlavný kazateľ vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. V pondelok večer svätá liturgia nebude. Program našej odpustovej slávnosti sa ukáže aj na nástenke v priebehu týždňa.

Pozvánka: Srdečné Vás pozývame na otvorenie fotografickej a dokumentárnej výstavy: 100 ROKOV REDEMPTORISTOV V STROPKOVE, ktorá sa uskutoční v stropkovskom kaštieli v piatok 2.7.2021 o 15 00 hod.

Oznam: Ponúkame vám špeciálne číslo MISIONÁRA zadarmo pri príležitosti storočnice.

Ohlášky:
Miroslav Štunda bývajúci v Michalovciach a Bibiána Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Martin Gonos bývajúci v Miňovciach a Emília Dovičáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 20.6.2021

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po večernej sv. liturgii o 19 00 hod. je nácvik chrámového zboru.

V piatok: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k Božskému Srdcu.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Oznam: Ponúkame vám špeciálne číslo MISIONÁRA zadarmo pri príležitosti storočnice.

Ohlášky:

Miroslav Štunda bývajúci v Michalovciach a Bibiána Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Martin Gonos bývajúci v Miňovciach a Emília Dovičáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 13.6.2021

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii bude nácvik chrámového zboru.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k Božskému Srdcu.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu: sv. liturgie dopoludnia bude len dve 8 00, a o 10 00 hod. je vyhradená pre rodinných príslušníkov detí, ktoré idú na slávnostné sv. prijímanie a večer o 18 00 hod.

Na nástenke nájdete plagát s pozvaním na letné stretnutie mládeže v Juskovej Voli.

Oznam: Ponúkame knihu: VZKRIESENIE SRDCA. Autor je o. Ľuboslav Petričko. Cena 7,00 €,-

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 6.6.2021

Od budúceho týždňa je kapacita chrámu na 50 % osôb. Sedenie je šachovnicové. Miesta sú vyznačené bielym lístkom. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy.

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. Božskému Srdcu.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičov a deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok: máme odporúčaný sviatok Božského Srdca Ježiša Krista. sv. liturgie ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod. po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k Božskému Srdcu. V tento deň je voľnica. O 16 00 hod. sv. liturgia nebude lebo je sobáš.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Večer o 19 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v suteréne chrámu.

Vo štvrtok o 19 00 hod. je nácvik zboru na odpustovú slávnosť, ktorá bude 4. – 5. júla 2021.

Oznam: Ponúkame knihu: VZKRIESENIE SRDCA. Autor je o. Ľuboslav Petričko. Cena 7,00 €,-

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 30.5.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k presvätej Bohorodičke o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. presvätej Bohorodičke.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičov a deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je sviatok Najsvätejšej Eucharistie. sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po liturgiách bude vyložená eucharistia.

V piatok: večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

V tomto týždni je prví piatkoví týždeň spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách, piatok od 17 00 hod, a piatok chorých 8 00 hod.

Od pondelka sa mení farba k lepšiemu. V našom okrese ideme do žltej farby čo pre nás znamená, je možné sláviť verejné bohoslužby pri 50 % obsadení kapacity chrámu. V praxi to pre nás znamená šachovnicové sedenie, ktoré je vyznačené. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy.
Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 23.5.2021

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: mame sviatok Najsvätejšej Trojice – Pondelok Svätého Ducha, sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičom a deťom pripravujúcim sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke. a večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok: večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 16.5.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na katolícke masmédiá. Dnes večer o 19 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v suteréne chrámu pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. presvätej Bohorodičke.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičom a deťom pripravujúcim sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke. a večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok: večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: je piata zádušná sobota, rana sv. liturgia je obetovaná za všetkých zosnulých s panychídou.

Na budúcu nedeľu je Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha: sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Oznam: Ponúkame výnimočnú knihu: rehoľného kňaza redemptoristu Augustina Klimenta ktorý pôsobil v Stropkove. Editor je o. Atanáz Mandzák CSsR. Kniha ma 96 strán. Cena 15,00 €,-

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services