Dátum a deň: Čas: Intencia: Celebruje: Spovedá:
Pondelok 27.3.2023 o. 6:30 hod. ✞ Vasiľ, Anna, Pavel a ost. s rod o. Pavol Tomko o. Jozef Vojtila
o. 18:00 hod. ✞ Mária, Juraj, Jozef, Juraj o. Jozef Vojtila

o. Pavol Tomko
o. 19:00 hod. Veľkopôstny moleben o. Jozef Vojtila
Utorok 28.3.2023 o. 6:30 hod. ZBP Katarína o. Cyril Bučko o. Pavol Tomko
o 18:00 hod. 1., ✞ Anna, Juraj
2., ✞ Jaroslav
o. Pavol Tomko
o. Jozef Vojtila
o. Cyril Bučko
Streda 29.3.2023 o. 17:30 hod. Novena MUP o. Jozef Jurčenko
o. 18:00 hod. ZBP Kvetoslava (65 r.ž.) o. Jozef Jurčenko o. Jozef Vojtila
Štvrtok 30.3.2023 o. 6:30 hod. ✞ Helena, Ján, Ján, o. Jozef Jurčenko o. Cyril Bučko
o. 18:00 hod. ZBP Zuzana, Peter o. Cyril Bučko o. Jozef Jurčenko
o. 19:00 hod. Moleben k bl. Metodovi. o. Cyril Bučko
Piatok 31.3.2023 o. 17:30 hod. Krížová cesta o. Jozef Vojtila
o. 18:00 hod. ZBP Lenka s rod. o. Jozef Troja o. Pavol Tomko
Sobotu 1.4.2023 o. 7:00 hod. ✞ Marek o. Jozef Troja o. Jozef Vojtila
o. 18:00 hod. ✞ Ján o. Jozef Vojtila o. Jozef Troja
Nedeľa 2.4.2023 o. 8:00 hod. ZBP Mária
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Cyril Bučko o. Jozef Jurčenko
o. 9:30 hod. Za veriacich farnosti
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Jurčenko o. Cyril Bučko
o. 11:00 hod. ZBP Adam
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Jurčenko o. Jozef Troja
o. 16:00 hod. Budeme spovedať viacerí kňazi pred sviatkami PASCHY PASCHY
o. 18:00 hod. ZBP Marian o. Jozef Troja

 

 

Na Zvire je pútnikom denne k dispozícií spovedná služba kňaza v Spovednom dome blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR. Cez všedné dni: od 9.00 hod. do 10.15 hod. (do začiatku sv. liturgie) od 13.00 hod. do 18.00 hod. V nedele: od 9.00 hod. dokiaľ sú kajúcnici (spovedá sa aj počas sv. liturgie) od 13.00 hod. do 18.00 hod. Môžete využiť aj možnosť dohodnúť si spoveď alebo duchovný rozhovor s kňazom (telefónne čísla nájdete v sekcii KONTAKTY) a taktiež aj termín sv. liturgie.