Dátum a deň: Čas: Intencia: Celebruje: Spovedá:
Pondelok 10.5.2021 o. 6:30 hod. ✞ Peter, Anna, Pavel, Anna o. Jozef Vojtila o. Jozef Jurčenko
o. 18:00 hod. ✞ Anna o. Jozef Jurčenko o. Jozef Vojtila
o. 19:00 hod. Moleben k presvätej Bohorodičke o. Jozef Jurčenko
Utorok 11.5.2021 o. 6:30 hod. ✞ Anna o. Jozef Jurčenko o. Jozef Vojtila
o. 18:00 hod. 1., ZBP Tamara (18 r.ž.)
2., ✞ Karol
o. Jozef Vojtila
o. Jozef Troja
o. Jozef Jurčenko
Streda 12.5.2021 o. 6:30 hod. ✞ František o. Jozef Vojtila o. Pavol Tomko
o. 7:30 hod. Moleben k presvätej Bohorodičke o. Jozef Vojtila
o. 17:30 hod. Novena MUP
naživo prostredníctvom YouTube
o. Pavol Tomko o. Jozef Vojtila
o. 18:00 hod. Za nové rehoľné a kňazské povolanie
ZBP Vladimír
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Pavol Tomko
Štvrtok 13.5.2021 o. 8:00 hod. ZBP Miloš, Gabika, Šimon, Lucia o. Pavol Tomko o. Cyril Bučko
o. 16:00 hod. ZBP Ivan s rod. o. Jozef Vojtila o. Pavol Tomko
o. 18:00 hod. Za veriacich farnosti o. Cyril Bučko o. Jozef Vojtila
Piatok 14.5.2021 o. 6:30 hod. ✞ Michal, Mária o. Cyril Bučko o. Jozef Vojtila
o. 18:0 hod. 1., ✞ Mária
2., ✞ Miroslav
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Vojtila
o. Jozef Troja
o. Cyril Bučko
o. 19:00 hod.

Adorácia.
naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Vojtila
Sobotu 15.5.2021 o. 7:00 hod. ✞ Štefan
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Vojtila o. Jozef Troja
o. 7:45 hod. Moleben k sv. Jozefovi
naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Vojtila
o. 18:00 hod. ✞ Mária o. Jozef Troja o. Jozef Vojtila
Nedeľa 16.5.2021 o. 8:00 hod. ZBP Ivana, Ladislav, Filipko
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Cyril Bučko o. Pavol Tomko
o. 9:30 hod. Za veriacich farnosti
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Pavol Tomko o. Cyril Bučko
o. 11:00 hod. ZBP Anna o. Jozef Vojtila o. Jozef Jurčenko
o. 18:00 hod. ZBP Mária s rod. o. Jozef Jurčenko o. Jozef Vojtila

 

 

Na Zvire je pútnikom denne k dispozícií spovedná služba kňaza v Spovednom dome blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR. Cez všedné dni: od 9.00 hod. do 10.15 hod. (do začiatku sv. liturgie) od 13.00 hod. do 18.00 hod. V nedele: od 9.00 hod. dokiaľ sú kajúcnici (spovedá sa aj počas sv. liturgie) od 13.00 hod. do 18.00 hod. Môžete využiť aj možnosť dohodnúť si spoveď alebo duchovný rozhovor s kňazom (telefónne čísla nájdete v sekcii KONTAKTY) a taktiež aj termín sv. liturgie.