Dátum a deň: Čas: Intencia: Celebruje: Spovedá:
Pondelok 2.8.2021 o. 6:30 hod. ✞ Miroslav o. Pavol Tomko o. Jozef Jurčenko
o. 18:00 hod. ✞ Juraj, Alžbeta, Emília o. Jozef Jurčenko o. Pavol Tomko
Utorok 3.8.2021 o. 6:30 hod. ✞ Milan, Anna, Ján, Anna o. Jozef Jurčenko o. Pavol Tomko
o. 18:00 hod. ZBP František o. Pavol Tomko o. Jozef Jurčenko
Streda 4.8.2021 o. 6:30 hod. ✞ Irena (ročná + panychída) o. Pavol Tomko o. Jozef TRoja
o. 17:30 hod. Novena MUP o. Jozef Troja
o. 18:00 hod. Za nové rehoľné a kňazské povolanie
✞ Michal (týždňová + panychída)
o. Jozef Troja o. Pavol Tomko
Štvrtok 5.8.2021 o. 6:30 hod. ZBP Marek o. Jozef Vojtila o. Cyril Bučko
o. 18:00 hod. ✞ Ján, Helena o. Cyril Bučko o. Jozef Troja
Piatok 6.8.2021 o. 8:00 hod. ZBP Michal, Helena s rod. o. Jozef Vojtila o. Jozef Troja
o. 16:00 hod. ZBP Alžbeta o. Jozef Troja o. Cyril Bučko
o. 18:00 hod. ✞ Helena o. Cyril Bučko o. Jozef Troja
Sobotu 7.8.2021 o. 7:00 hod. ZBP Ď Peter
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Troja o. Cyril Bučko
Nedeľa 8.8.2021 o. 8:00 hod. ZBP Ivo s rod. (45 r.ž.) o. Cyril Bučko o. Jozef Troja
o. 9:30 hod. Za veriacich farnosti o. Jozef Troja o. Cyril Bučko
o. 11:00 hod. ZBP Vladislav (60 r.ž.) o. Jozef Vojtila o. Jozef Jurčenko
o. 18:00 hod. ZBP Juraj, Katarína o. Jozef Jurčenko o. Jozef Vojtila

 

 

Na Zvire je pútnikom denne k dispozícií spovedná služba kňaza v Spovednom dome blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR. Cez všedné dni: od 9.00 hod. do 10.15 hod. (do začiatku sv. liturgie) od 13.00 hod. do 18.00 hod. V nedele: od 9.00 hod. dokiaľ sú kajúcnici (spovedá sa aj počas sv. liturgie) od 13.00 hod. do 18.00 hod. Môžete využiť aj možnosť dohodnúť si spoveď alebo duchovný rozhovor s kňazom (telefónne čísla nájdete v sekcii KONTAKTY) a taktiež aj termín sv. liturgie.