Dátum a deň: Čas: Neverejne Intencia: Neverejne Celebruje: Spovedá: telefonickej dohode s kňazom
Pondelok 29.11.2021 o. 6.30 hod. ✞ Andrej, Justína, Ján, Mária, Ján, Ladislav o. Jozef Jurčenko o. Jozef Vojtila, 0904 986 456
o. 18:00 hod. ✞ Helena, Stanislav o. Jozef Vojtila o. Jozef Troja, 0908 146 737
Utorok 30.11.2021 o. 6:30 hod. ✞ Ján, Mária o. Jozef Vojtila o. Jozef Jurčenko, 0902 474 816
o. 18:00 hod. ✞ Alojz, Lujzka, Mária, Ján o. Jozef Jurčenko o. Pavol Tomko, 0911 912 687
Streda 1.12.2021 o. 6:30 hod. ZBP Veronika, Martina o. Jozef Vojtila
o. 17:30 hod. Novena MUP o. Pavol Tomko
o. 18:00 hod. Za nové rehoľné a kňazské povolanie
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Pavol Tomko
Štvrtok 2.12.2021 o. 6:30 hod. ✞ Ján, Anna, Viliam, Michal, Anna o. Jozef Troja
o. 18:00 hod. ✞ Milan, Anna, Ján, Anna o. Jozef Vojtila
Piatok 3.12.2021 o. 6:30 hod. ✞ Ján, Anna o. Jozef Troja
o. 17:30 hod. Moleben pred Narodením Ježiša Krista o. Jozef Vojtila
o. 18:00 hod. ZBP Peter, Ivana, Peter, Dorotka
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Vojtila
Sobotu 4.12.2021 o. 7:00 hod. ✞ Dušan, Mária o. Jozef Troja
o. 18:00 hod. ✞ Helena o. Jozef Vojtila
Nedeľa 5.12.2021 o. 8:00 hod. ZBP Nadežda
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Jurčenko
o. 9:30 hod. Za veriacich farnosti
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Troja
o. 11:00 hod. ZBP Silvia
sv. liturgia naživo prostredníctvom YouTube
o. Jozef Vojtila
o. 18:00 hod. ZBP Janka, Ladislav s rod. o. Pavol Tomko

 

 

Na Zvire je pútnikom denne k dispozícií spovedná služba kňaza v Spovednom dome blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR. Cez všedné dni: od 9.00 hod. do 10.15 hod. (do začiatku sv. liturgie) od 13.00 hod. do 18.00 hod. V nedele: od 9.00 hod. dokiaľ sú kajúcnici (spovedá sa aj počas sv. liturgie) od 13.00 hod. do 18.00 hod. Môžete využiť aj možnosť dohodnúť si spoveď alebo duchovný rozhovor s kňazom (telefónne čísla nájdete v sekcii KONTAKTY) a taktiež aj termín sv. liturgie.