Milodary

Ak máš túžbu podporiť rozvoj nášho chrámu, môžeš to urobiť svojím milodarom osobne alebo prevodom na farský účet:

Milodary na chod a rozvoj farnosťi sv. Cyrila a Metoda Stropkov a na podporu aktivít cirkevnej obce posielajte na číslo účtu:


Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK66 0900 0000 0001 0466 7053

alebo cez QR kód (QR kód má prednastavenú hodnotu 10,-EUR):