V našom kláštore vzniklo Duchovné a formačné centrum Božieho služobníka Ivana Mastiliaka, za ktoré je zodpovedný o. Anton Verbovský CSsR. V ponuke sú rôzne duchovné a formačné stretnutia pre kňazov, manželky kňazov, rehoľníkov, ale laikov. Jednou z prvých ponúk je 4 mesačný formačný program – cesta uzdravenia. Počas 4 mesiacov bude 8 stretnutí, 4 spoločné v týchto termínoch (28.9., 26.10., 23.11., 14.12) ostatné stretnutia budú individuálne po vzájomnej dohode s o. Metodom Lukačikom, ktorý dáva tieto špeciálne duchovné cvičenia na tému vnútorného uzdravenia.

 

Program je určený pre osoby vo veku od 20 do 45 rokov. Počet účastníkov je maximálne 20 osôb. Za tento formačný program je finančný príspevok dobrovoľný. Ak by niekto potreboval ubytovanie v kláštore, tak cena za jeden pobyt je 17 eur. Program bude obsahovať prednášky, osobnú lektúru, sv.liturgiu, modlitby a duchovné rozhovory a  bude prebiehať len večer od 16.30 hod. do 21.30 hod.. Nahlásiť sa je potrebné do 20.9.2023 na emailovej adrese duchovnecssr@gmail.com. Viac informácii získate u o. Metoda M. Lukačika CSsR (mob. 0911 525 794).