Dôležité oznámenia farnosti ✞

TERMÍNY NA ROK 2017

Farské a školské misie 2017

FARSKÉ MISIE

6. – 8. október 2017 – obnona misií LADOMÍROVÁ

14. – 22. október 2017 – misie LADOMÍROVÁ

22. – 24. október 2017 – misíjný kongres MOTYČKY ???

27. – 28. október 2017 – prípravné stretnutie pre misijných dobrovoěníkov STROPKOV

FARSKÉ MISIE

4. – 12. novembra 2017 – misie STANKOVCE

ŠKOLSKÉ MISIE

13. – 15. november 2017 – misie ZŠ HALIGOVCE

20. – 24. november 2017 – misie Spojená škola sv. Jozefa NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 

4. – 7. december 2017 – misie Premonštrantské gymnázium KOŠICE

19. – 22. december 2017 – misie ZŠ SEČOVCE

TERMÍNY NA ROK 2018

Farské a školské misie 2018

FARSKÉ MISIE

2. – 4. február 2018 – duchovná obnova pre chlapcov STROPKOV

ŠKOLSKÉ MISIE

12. – 15. február 2018 – Katolícka ZŠ Bernoláka MARTIN

27. – 2. marec 2018 – misie ZŠ SIHELNÉ

 (3. – 4. marca 2018 – stretnutie mládeže, birmovanci, … )

ďaľšie školské misie

5. – 8. marec 2018 – misie  ZŠ NÁMESTOVO

19. – 22. marec 2018 – misie CZŠ sv. Faustíny BARDEJOV – DLHÁ LÚKA

 

23. – 27. apríl 2018 – misie ZŠ TREBIŠOV