Sme spoločenstvo mladých ľudí, ktorí túžia rásť vo viere a v poznaní Krista a svojimi darmi a talentami slúžime a napomáhame pastorácii vo farnosti. Prvotným poslaním Cirkvi je evanjelizovať a toto je aj spiritualitou a poslaním rehoľníkov-redemptoristov, ktorí spravujú túto farnosť a teda evanjelizujú prostredníctvom misií, či už ľudových alebo stálych a takouto stálou misiu je aj spravovanie farnosti a samotná pastorácia. Veľmi špecifickou a dosť náročnou časťou pastorácie je pastorácia mládeže.

Mladí ľudia dnes potrebujú nanovo počuť o Kristovi, zažiť osobné obrátenie a mať osobnú skúsenosť s Bohom a naopak tí, ktorí túto
skúsenosť majú sú pozvaní vydávať svedectvo a sprostredkovať túto skúsenosť ďalším ľuďom. Túto výzvu sme my, mladí z nášho spoločenstva zobrali naozaj vážne a preto sa môžeme každý mesiac spoločne stretávať na modlitbe chvál v našom chráme, v pôstnom období spoločne vychádza aj za múry mesta a vydávame sa podeliť s modlitbou spievanej krížovej cesty po rôznych farnostiach, vo vianočnom období sa podieľame na príprave vianočnej akadémie, svojim spevom skrášľujeme mládežnícke liturgie, ale aj rôzne slávnosti, či sviatky.

Niektorí mladí z nášho spoločenstva sa aktívne zapájajú aj do misií na školách, ktoré vykonávajú otcovia redemptoristi. Aby sme to všetko dokázali zo seba vydať potrebujeme aj niekde čerpať a preto sa v piatky stretávame na spoločných stretnutiach, aby sme sa spolu modlili, delili a povzbudili sa či už slovom alebo skrze rôzne videá či filmy.

Ak chceš aj Ty zakúsiť dobrodružstvo s Bohom a spoločenstvo mladých ľudí, ktorým ide o Božie kráľovstvo, tak neváhaj a príď k nám!