Zoznam farárov a správcov farnosti:

1949  –  1949 Jozef Čverčko CSsR
1949  –  1950 Bohumil Čelůstka CSsR
1968  –  1968 Bohumil Čelůstka CSsR
1969  –  1971 Mikuláš Ďurkáň CSsR
1971  –  1992 Jozef Čverčko CSsR
1992  –  1993 Miroslav Čajka CSsR
1993  –  1998 Štefan Vasilík CSsR
1998  –  1999 Pavol Tomko CSsR
1999  –  2003 Štefan Kitľan CSsR
2003  –  2005 Jozef Vojtila CSsR
2005  –  2008 Miroslav Medviď CSsR
2008  –  2012 Juraj Rizman CSsR
2012  –  2017 Jozef Kišák CSsR
2017  –  2023 o. Jozef Vojtila CSsR
2023  –    o. Metod Marcel Lukačik CSsR

 

 
Zoznam kaplánov:

1990  –  1991 Pavol Tomko CSsR
1991  –  1992 Miroslav Čajka CSsR
1996  –  1998 Mikuláš Tressa CSsR
1998  –  2000 Atanáz Daniel Mandzák CSsR
2000  –  2003 Juraj Rizman CSsR
2003  –  2005 Ondrej Pacák CSsR
2005  –  2012 Jozef Kišák CSsR

Zoznam výpomocných duchovných:

1997  –  1998 Miroslav Medviď CSsR
1998  –  2008 Mikuláš Tressa CSsR
2002  –  2005 Miroslav Medviď CSsR
2004  –  2006 Matúš Čekan
2005  –  2007 Tomáš Smoleňák CSsR

Poznámka:

Do farnosti patrí centrum mesta Stropkov a územie mesta, ktorého južnú hranicu tvorí ul. Kukučinova, časť ulice Matice slovenskej, Športová, Námestie SNP a Cintorínska. Západnú hranicu farnosti vymedzuje rieka Ondava.