o. Metod Marcel Lukačik CSsR

správca farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove

——–

 ihumen kláštora Najsvätejšej Trojice v Stropkove

o. TROJA Jozef

výpomoc vo farnosti sv.Cyrila a Metoda

———-

o. VERBOVSKÝ Anton

výpomoc vo farnosti sv.Cyrila a Metoda

 

o. JOZEF Jurčenko

misionár

 

o. TOMKO Pavol

dôchodca

————-

br. ČANDA Štefan Mária

dôchodca