GRÉCKO-KATOLICKÁ FARNOSŤ A CHRÁM SV. CYRILA A METODA STROPKOV

Dôležité oznámenia farnosti ✞

KLÁŠTOR REDEMPTORISTOV - GRÉCKOKATOLICKÁ FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA -DUCHOVNÉ A FORMAČNÉ CENTRUM IVANA MASTILIAKA CSSR