GRÉCKO-KATOLICKÁ FARNOSŤ A CHRÁM SV. CYRILA A METODA STROPKOV

GRÉCKOKATOLICKÁ FARNOSŤ ✞ SV. CYRILA A METODA STROPKOV SPOLOČENSTVO MLADÝCH A SPOLOČENSTVO RODÍN

 

Prosíme Vás a všetkých vašich blízkych a priateľov o

BEZPLATNÉ HLASOVANIE FORMOU SMS 

za projekt :“Zateplenie fasády na farskej budove v Cernine”.

Pošlite SMS v tvare PSK34

 na číslo 

0902 025 502

Dôležité oznámenia farnosti ✞

Milodary

Ak máš túžbu podporiť rozvoj nášho chrámu, môžeš to urobiť svojím milodarom osobne alebo prevodom na farský účet:

Milodary na chod a rozvoj farnosťi sv. Cyrila a Metoda Stropkov a na podporu aktivít cirkevnej obce posielajte na číslo účtu:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK66 0900 0000 0001 0466 7053

alebo cez QR kód (QR kód má prednastavenú hodnotu 10,-EUR):

Prehľad eparchií Prešovskej metropolie na Slovensku: