Milodary

Ak máš túžbu podporiť apoštolát redemptoristov, môžeš to urobiť svojím milodarom osobne alebo prevodom na kláštorný účet:

Milodary na podporu kláštora redemptoristov v Stropkove  i Formačného a Duchovného centra Ivana Mastiliaka posielajte na číslo účtu:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK28 0900 0000 0006 2116 6062

alebo cez QR kód (QR kód má prednastavenú hodnotu 10,-EUR):