Farské oznamy 19.11.2023

Dnes je stretnutie o 15.00 hod. je v kláštore pre všetkých žijúcich v tzv. iregulárnych situáciách. Stretnutie vedie o. Metod M. Lukačik.

Ďalšie stretnutie rodičov s deťmi ohľadom prípravy na prvú sv. spoveď a sv. prijímanie sa uskutočnív pondelok 20. novembra o 19.00 hod. v chráme.

V utorok je sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú tri: ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po sv. liturgiách o 16 00 hod. a 18 00 hod. bude požehnanie detí. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V susednej farnosti bl. Vasiľa Hopka je sv. liturgia o 17.00 hod. a po nej modlitby za detí a prednáška o. Jozefa Maretu Diabol kradne maličkých. Ste pozvaní.

V piatok 24. novembra o 19.00 hod. budú Chvály v našom chráme.

Na budúcu sobotu je futbal pre miništrantov s o. Jozefom Trojom o 15.30 hod. Stretnutie je pri Cirkevnej ZŠ.

Na budúcu  sobotu 25. novembra o 18.30 hod bude stretnutie mládeže z celého dekanátu v našom chráme v suteréne. Pozývame všetkých mladých od 14 rokov, pripravuje sa pre nich niečo veľmi zaujímavé. Prihlásiť sa môžu cez QR kód alebo aj tu v sakristií. Zároveň chcem poprosiť nejaké ochotné kuchárky, keďže potrebujeme pomôcť s večerou pre mladých. Dobrovoľníčky nech sa hlásia u správcu farnosti o. Metoda. Jedna sa už prihlásila.

Na budúcu nedeľu farnosť bl. Vasiľa Hopka v Stropkove slávi 10 rokov posviacky ich chrámu, archijerejskú sv. liturgiu o 10.00 hod. bude sláviť vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup. Ste pozvaní.

Na budúcu nedeľu je v chráme aj stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod.

Na budúcu nedeľu 26.11. prosím o stretnutie kurátorov. V kláštore o 17.00 hod.

Stále hľadáme pomoc do kuchyne zvlášť na víkendy a počas duchovných cvičení.

O týždeň je zbierka na fond redemptoristov v Ríme.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár