Download Video Tiktok Tanpa Watermark unduh video tiktok

Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Kategória: Nezaradené

Farské oznamy 26.11.2023

Dnes je zbierka na fond redemptoristov v Ríme.

Dnes poobede je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v chráme.

Dnes je aj stretnutie kurátorov v kláštore o 17.00 hod.

Liturgický program ako zvyčajne, po utorkovej sv. liturgii Akatist požehnania rodín, v stredu Novéna k MUP 17.30 hod, vo štvrtok po sv. liturgii Moleben k bl. Metodovi, v piatok Eucharistická adorácia.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci december. Spovedať budeme pri všetkých sv. liturgiách ako obvykle a takisto aj vo štvrtok a piatok od 18 00 hod. dvaja kňazi a v piatok spovedáme chorých po domoch od cca 8 00 hod.

Na budúcu sobotu 2.12. je futbal pre miništrantov s o. Jozefom Trojom o 15.30 hod. Stretnutie je pri Cirkevnej ZŠ. Pozývame aj nových chlapcov miništrovať.

Na ďalší víkend je predvianočná dvojdňová duchovná obnova s o. Antonom, môžete sa ešte prihlásiť. A o dva týždne 8.-10.12. v našom kláštore stretnutie chlapcov s redemptoristami na tému povolania. Vedie to o. Miroslav Bujdoš CSsR.

V sakristii sú knižné kalendáre a kniha pre členov Spolku sv. Cyrila a Metoda, je potrebné aj uhradiť nové členské 7 eur. Inak stojí knižný kalendár v Brázde Metodovej samostatne 3 eurá.

Stále hľadáme pomoc do kuchyne zvlášť počas duchovných cvičení.

Je už možné zapisovať intencie na sv. liturgie na budúci rok v cerkvi, ak nie sú intencie na presný termín, môžu sa slúžiť aj osobitne v kláštore.

Dnes začínajú štvordňové duchovné cvičenia pre kňazov, ktoré vedie vladyka Milan Chautur, prosíme o modlitbu.

Na budúcu nedeľu je druhá tohoročná zbierka na Charitu. Podporujúc charitu pomáhame chudobným. Môžete sa na internete oboznámiť, čo všetko Prešovská gréckokatolícka charita robí pre núdznych.

Nový nástenný kalendár 2024 o Duchovno – formačného centra o. Jána Mastiliaka CSsR je vzadu za 60 centov.

Farské oznamy 19.11.2023

Dnes je stretnutie o 15.00 hod. je v kláštore pre všetkých žijúcich v tzv. iregulárnych situáciách. Stretnutie vedie o. Metod M. Lukačik.

Ďalšie stretnutie rodičov s deťmi ohľadom prípravy na prvú sv. spoveď a sv. prijímanie sa uskutočnív pondelok 20. novembra o 19.00 hod. v chráme.

V utorok je sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú tri: ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po sv. liturgiách o 16 00 hod. a 18 00 hod. bude požehnanie detí. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V susednej farnosti bl. Vasiľa Hopka je sv. liturgia o 17.00 hod. a po nej modlitby za detí a prednáška o. Jozefa Maretu Diabol kradne maličkých. Ste pozvaní.

V piatok 24. novembra o 19.00 hod. budú Chvály v našom chráme.

Na budúcu sobotu je futbal pre miništrantov s o. Jozefom Trojom o 15.30 hod. Stretnutie je pri Cirkevnej ZŠ.

Na budúcu  sobotu 25. novembra o 18.30 hod bude stretnutie mládeže z celého dekanátu v našom chráme v suteréne. Pozývame všetkých mladých od 14 rokov, pripravuje sa pre nich niečo veľmi zaujímavé. Prihlásiť sa môžu cez QR kód alebo aj tu v sakristií. Zároveň chcem poprosiť nejaké ochotné kuchárky, keďže potrebujeme pomôcť s večerou pre mladých. Dobrovoľníčky nech sa hlásia u správcu farnosti o. Metoda. Jedna sa už prihlásila.

Na budúcu nedeľu farnosť bl. Vasiľa Hopka v Stropkove slávi 10 rokov posviacky ich chrámu, archijerejskú sv. liturgiu o 10.00 hod. bude sláviť vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup. Ste pozvaní.

Na budúcu nedeľu je v chráme aj stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod.

Na budúcu nedeľu 26.11. prosím o stretnutie kurátorov. V kláštore o 17.00 hod.

Stále hľadáme pomoc do kuchyne zvlášť na víkendy a počas duchovných cvičení.

O týždeň je zbierka na fond redemptoristov v Ríme.

Farské oznamy 12.11.2023

Dnes je zbierka na seminár.

Liturgický program tento týždeň ako zvyčajne.

Od 15. novembra sa začína Filipovka, pôst pred Vianocami.

Dnes poobede o 15.00 hod. bude XXI. ročník Metodovho memoriálu. Ste všetci srdečne pozvaní.

Na budúcu nedeľu 19. novembra o 15.00 hod. je stretnutie v kláštore pre všetkých žijúcich v tzv.iregulárnych situáciách. Stretnutie vedie o. Metod M. Lukačik.

Ďalšie stretnutie rodičov s deťmi ohľadom prípravy na prvú sv. spoveď a sv. prijímanie sa uskutočnív pondelok 20. novembra o 19.00 hod. v chráme.

V piatok 24. novembra o 19.00 hod. budú Chvály v našom chráme.

V sobotu 25. novembra o 18.30 hod bude stretnutie mládeže z celého dekanátu v našom chráme v suteréne. Pozývame všetkých mladých od 14 rokov, pripravuje sa pre nich niečo veľmi zaujímavé. Program bude trvať asi dve hodinky. Zároveň chcem poprosiť nejaké ochotné kuchárky, keďže potrebujeme pomôcť s jedlom, či by nám niečo chutné nepripravili pre mládež. Dobrovoľníčky nech sa hlásia u správcu farnosti o. Metoda.

Ponúkame duchovnú obnovu v našom kláštore pre laikov cez víkend 1. – 3. decembra. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú lepšie pripraviť na sviatky Narodenia Pána. Téma: Cesta Filipovky – cesta do Betlehema. Vedie to o. Anton Verbovský CSsR. Príspevok je 50 eur. Hlási sa na duchovnecssr@gmail.com.

Cez ďalší víkend 8. – 10. decembra bude v kláštore redemptoristov stretnutie s chlapcami od 14 rokov, ktorí chcú viac spoznať redemptoristov a porozumieť čo to je kňazské a rehoľné povolanie. Stretnutie vedie viceprovinciál o. Miroslav Bujdoš CSsR. Plagát je na nástenke.

Zajtra začíname 6 dňové duchovné cvičenia pre zasvätené osoby, prosíme Vás o modlitby a obety.

Farské oznamy 5.11.2023

Dnes je mimoriadna zbierka vyhlásená vladykom Petrom na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením. O týždeň je zbierka na seminár.

Dnes sa slávi výročie 30 rokov slúženia v chráme MUP v Starej Ľubovni. O 10.00 hodine bude vysielaná aj Archijerejská svätá liturgia v RTVS na Dvojke.

Liturgický program tento týždeň ako zvyčajne, s tým, že v pondelok 6.11. si my redemptoristi pripomíname blahoslavených španielskych mučeníkov, ktorí boli popravení počas občianske španielskej vojny v rokoch 1936-39 a vo štvrtok 9.11. slávime deň založenia našej Kongregácie, ktorá už má 291 rokov.

V stredu je odporúčaný sviatok sv. Michala Archanjela, sv. liturgia ráno o 8.00 hod., večer 17.30 hod. Novena k MUP a sv. liturgia o 18.00. hod.

Dnes bude aj formačné stretnutie kantorov o 14.00 hod. v kláštore s o. J. Trojom.

Na budúcu sobotu 11.11. bude stretnutie miništrantov v športovej hale o 15.30 hod. Pozývame aj ďalších chlapcov.

O týždeň v nedeľu 12. novembra o 15.00 hod. bude XXI. ročník Metodovho memoriálu. Ste všetci srdečne pozvaní. Chceme sa poďakovať všetkým bývalým členom zboru sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa nielen pravidelne zúčastňovali, ale i spoluorganizovali tento Metodov memoriál od samého začiatku. Teraz máme omladený zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pokračuje v tejto tradícii. Zároveň pozývame mladších spevákov do tohto zboru.

Ponúkame duchovnú obnovu v našom kláštore pre laikov cez víkend 1. – 3. december. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú lepšie pripraviť na sviatky Narodenia Pána. Téma: Cesta Filipovky cesta do Betlehema. Vedie to o. Anton Verbovský CSsR. Príspevok je 50 eur. Hlási sa na duchovnecssr@gmail.com.

Cez druhý víkend 8. – 10. decembra bude v kláštore redemptoristov stretnutie s chlapcami od 14 rokov, ktorí chcú viac spoznať redemptoristov a porozumieť čo to je kňazské i rehoľné povolanie. Stretnutie vedie viceprovinciál o. Miroslav Bujdoš CSsR,. Plagát je na nástenke.

V stredu chceme uzavrieť predplatné časopisu Misionár (21eur)Slova (27 eur). Kto si už objednal Misionár, môže si zobrať aj zadarmo stolový kalendár, ktorý inak stojí 3 eurá.

Farské oznamy 29.10.2023

Na sviatok sv. Demetera 26.10. Sv. Otec František vymenoval nového prešovského arcibiskupa a metropolitu o. Jonáša Jozefa Maxima, studitu, rodáka z Olšavice. Do jeho prevzatia úradu arcibiskupa riadi archieparchiu vladyka Peter. Nový arcibiskup má byť vysvätený podľa cirkevného práva do troch mesiacov. Vyprosujme mu potrebné milosti.

Dnes v nedeľu popoludní o 15.00. hod. je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca s o. Jozefom Trojom v chráme.

Liturgický program tento týždeň ako zvyčajne, s tým, že v stredu, kedy je štátny sviatok, je ranná sv. liturgia o 8.00 hod.

V stredu 1. novembra je modlitba za zosnulých na cintoríne spolu s rímskokatolíkmi o 14.00 hod. v dome smútku. Ako gréckokatolíci tam budeme mať panychídu. Potom sa presunieme na hroby našich redemptoristov, kde tiež odslúžime panychídu za redemptoristov. Večerná sv. liturgia v stredu bude za zosnulých redemptoristov a zosnulých veriacich z našej farnosti.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci november. Spovedať budeme pri všetkých sv. liturgiách ako obvykle a vo štvrtok a piatok od 17 00 hod. a v piatok chorých po domoch od cca 8 00 hod.

Na budúcu nedeľu je mimoriadna zbierka vyhlásená vladykom Petrom na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením.

Na budúcu nedeľu bude aj formačné stretnutie kantorov o 14.00 hod. v kláštore.

Vzadu sú sviečky za nenarodené deti po 2 eurá, aj takto sa môžete zapojiť do projektu sociálnej podpory pre tehotné ženy a matky s deťmi v krízových situáciách. Viac informácii vonku na nástenke.

V nedeľu 12. novembra bude XXI. ročník Metodovho memoriálu. Ste srdečne pozvaní. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým bývalým členom zboru sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa nielen pravidelne zúčastňovali, ale i spoluorganizovali tento Metodov memoriál od samého začiatku, keďže to už má 22 ročnú tradíciu. A chceme v nej pokračovať. Zároveň pozývame mladších spevákov do omladeného zboru sv. Cyrila a Metoda. Záujemcovia nech sa hlásia u správcu farnosti.

Farské oznamy 22.10.2023

Dnes je zbierka na misie. Na budúcu nedeľu nebude tradičná zbierka na chrám, keďže v nedeľu5. novembra 2023 vyhlásil vladyka Peter Rusnák mimoriadnu zbierku na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením, ktoré zasiahlo naše územie 9. októbra 2023. V protopresbyterátoch, ktoré sú bližšie pri epicentre zemetrasenie poškodilo aj viaceré naše chrámy a farské budovy. Povzbudzujeme vás k štedrosti. Tu sa môže skutočne prejaviť naše spoločenstvo viery a lásky, že nám nie je ľahostajné utrpenie našich bratov a sestier. Zároveň pripomíname, že 12. novembra je zbierka na seminár. A v poslednú nedeľu v mesiaci november, namiesto tradičnej zbierky na chrám, spravíme zbierku na generálny fond solidarity redemptoristov v Ríme, ktorá sa koná raz v roku zvyčajne v novembri.

Liturgický program tento týždeň ako zvyčajne.

Zajtra (v pondelok) pôjde autobus na evanjelizačnú akciu GODZONE od našej cerkvi 15.35 hod. a od Tesca 15.40 hod.. Buďme presní.

V stredu budú dekanátne kňazské modlitby požehnania po sv. liturgii o 17.00 hod. v Bukovciach.

Na budúcu sobotu bude aj stretnutie miništrantov s o. Jozefom Trojom o 15.30 hod. v chráme. Pozývame aj nových chlapcov, ktorí by chceli začať miništrovať.

Na budúcu nedeľu je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca je  o 15.00 hod. v chráme.

Budúci víkend 27. – 29. októbra sa konajú v našom kláštore duchovné cvičenia na tému duchovné rozlišovanie. Vedie ich o. Pavol Tomko. Ešte sa môžete prihlásiť priamo u o. Pavla Tomka. Prosíme o modlitbu.

Dnes sa začali sv. misie v Starej Ľubovni, tak Vás prosíme o modlitby.

Farské oznamy 15.10.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne.

O týždeň 22.10 je misijná nedeľa a na tento úmysel bude aj zbierka, ktorou podporíte aj našich misionárov a misijný apoštolát redemptoristov.

V nedeľu 5. novembra vyhlasuje vladyka Peter Rusnák v Prešovskej archieparchii mimoriadnu zbierku na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením. Buďme solidárni.

Zajtra v pondelok budeme sláviť sviatok sv. Gerarda Maielu, svätého rehoľného brata redemptoristu. Je patrónom matiek a detí, patrónom dobrej svätej spovede a osobitne patrónom matiek v požehnanom stave. Taktiež je známym orodovníkom v problémoch s počatím nového života. Všetkých Vás pozývame na jeho sviatok v pondelok večer na sv. liturgiu a na spoločnú modlitbu molebenu k sv. Gerardovi a ucteniu si jeho relikvií spojenou s modlitbou príhovoru so šatkou sv. Gerarda. Budete si môcť aj zakúpiť posvätenú šatku sv. Gerarda.

O týždeň pondelok 23.10. pôjde zo Stropkova autobus na evanjelizačnú akciu GODZONE. Pozývame zvlášť mladých z našej farnosti. Autobus stojí symbolické 2 eurá. A pôjde od 15.30 hod. od Tesca a návrat je okolo 23.00 hod. Prihlasovanie bude prebiehať len mailom – taborpremeneni@gmail.com.

Povzbudzujeme k predplatnému časopisu Misionár (21eur)Slova (27 eur). Vedzme, že tým podporujeme našu gréckokatolícku cirkev a prispievame k šíreniu kresťanskej viery a náboženského vzdelania. Predplatné časopisu môže slúžiť aj ako hodnotný celoročný darček pre niekoho iného. Zapisuje sa v sakristii. Nový stolový kalendár redemptoristov je vzadu a stojí 3 eura.

Máme ružencový mesiac októberv stredu 18. októbra prebieha celosvetová akcia milión detí sa modlí ruženec. V našej farnosti sa pripojíme k tejto modlitbe v stredu o 9.00 hod. kedy sa spolu s malými deťmi z cirkevnej školy pomodlíme sv. ruženec pred ikonou Matky ustavičnej pomoci. Pozývame aj ostatných rodičov s deťmi, ktorí sú dopoludnia doma, k tejto spoločnej detskej modlitbe sv. ruženca.

V piatok až nedeľu 27. – 29. októbra 2023 sa konajú v našom kláštore duchovné cvičenia pre katechetov náboženstva na tému duchovné rozlišovanie. Vedie ich o. Pavol Tomko. Jednako ponúkame túto možnosť duchovných cvičení aj ostatným záujemcom, všetkým, ktorí potrebujú čas stíšenia, modlitby a duchovnej obnovy. Hláste sa priamo u o. Pavla Tomka.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Antoš bývajúci v Stropkove a Simona Sabolová bývajúca v Bystrom, ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Farské oznamy 8.10.2023

Farské oznamy 8.10.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne.

Okrem úmyslov na sv. liturgiu prijímame aj úmysly na osobitnú modlitbu príhovoru počas sv. liturgie tzv. vypomínky. V tom čase, keď sú už hlavné úmysly sv. liturgii obsadené, je možnosť modliť sa aj na naliehavé úmysly a prosby v každej potrebe. Dar za vypomínky je dobrovoľný a príhovor môže trvať aj viac dní.

Na budúci víkend 14.-15. októbra je odpust Arcibratstva sv. ruženca v Bazilike v Michalovciach. Pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca na tento odpust.

O 8 dní, (v pondelok – 16.10.) budeme sláviť sviatok sv. Gerarda Maielu, svätého rehoľného brata redemptoristu. Je patrónom matiek a detí, patrónom dobrej svätej spovede a osobitne patrónom matiek požehnanom stave. Taktiež je známym orodovníkom v problémoch s počatím nového života. Vás všetkých: matky s deťmi, manželské páry, ktoré chcú počať dieťatko, ako aj tých, čo sa chcú dobre vyspovedať, Vás pozývame na jeho sviatok v pondelok večer na sv. liturgiu a na spoločnú modlitbu molebenu k sv. Gerardovi a ucteniu si jeho relikvií spojenou s modlitbou príhovoru so šatkou sv. Gerarda. Budete si môcť aj zakúpiť posvätenú šatku sv. Gerarda.

V pondelok 23.10. pôjde zo Stropkova autobus na evanjelizačnú akciu GODZONE. Pozývame zvlášť mladých z našej farnosti. Prihlasovanie bude prebiehať len mailom. Na farskej nástenke je plagát s ďalšími informáciami.

Nový stolový kalendár redemptoristov je vzadu a stojí 3 eura.

Povzbudzujeme k predplatnému časopisu Misionár (21eur)Slova (27 eur). Vedzme, že tým podporujeme našu gréckokatolícku cirkev a prispievame k šíreniu kresťanskej viery a vzdelania. V Misionári sa dozviete viac o našom živote, misiách, i duchovnosti a v Slove o dianí v gréckokatolíckej cirkvi a zaujímavé témy z východného kresťanstva. Zapisuje sa v zákrestii. Môžete si zakúpiť aj októbrový Misionár.

V našom kláštore budujeme Duchovné a formačné centrum o. Ivana Mastiliaka, za ktoré je zodpovedný o. Anton Verbovský. Hľadáme výpomoc v kuchyni ako aj s prípravou izieb v čase duchovných cvičení zvlášť počas víkendov. Záujemcovia o túto službu a pomoc nech sa osobne prihlásia predstavenému kláštora o. Metodovi Lukačikovi.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Antoš bývajúci v Stropkove a Simona Sabolová bývajúca v Bystrom, ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Od tejto nedele do štvrtku budú v kláštore duchovné cvičenia pre kňazov, prosíme o modlitby. V takisto v dnešnú nedeľu takisto začínajú ľudové misie v Dvoriankach, prosíme o modlitby.

Farské oznamy 1.10.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V utorok po sv. liturgii bude  časť Akatistu rodín, keďže v tento deň sa chceme venovať aj v kázni aj v modlitbe osobitne rodinám a manželskému povolaniu. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP pred sv. liturgiou. V tento deň spomíname v našej redemptoristickej rodine blahoslaveného redemptoristu Františka Xaviera Seelosa. Vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Po sv. liturgii bude aj Eucharistická adorácia. Spovedať budeme pri všetkých sv. liturgiách ako obvykle a vo štvrtok a piatok od 17 00 hod. a v piatok chorých po domoch od cca 8 00 hod.

Dnes je stretnutie pre všetkých, ktorí žijú v tzv. iregulárnych situáciách o 15.00 hod. v kláštore.

Púť do Litmanovej na budúcu nedeľu (8.10.) pôjde o 6.00 hod. od Gymnázia.

Keď počas sv. liturgie počujete viac mien, ako bolo zvykom. Tak ide o to, že prijímame na sv. liturgie nielen úmysly – intencie, ale kto potrebuje aj osobitnú modlitbu príhovoru tzv. vypomínky, v tom čase, keď sú už hlavné úmysly liturgii obsadené. Dar za vypomínky je dobrovoľný a príhovor môže trvať aj viac dní. Budeme sa ich modliť nielen v chráme počas sv. liturgie, ale aj počas našich spoločných modlitieb v kláštore.

Máme ružencový mesiac október pozývame k spoločnej modlitbe sv. ruženca, či už v chráme a či v rodinách, keďže modlitba sv. ruženca má veľkú silu a požehnanie.

V sobotu 7. októbra bude druhé stretnutie detí a rodičov pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie v chráme o 15.00 hod.

Modlíme sa v tomto čase za generálnu synodu biskupov v Ríme, ktorá bude prebiehať počas mesiaca október.

Pripomíname predplatné časopisu Misionár a Slova na budúci rok, kto si prihlási Misionár do 11. novembra, bude mať stolový kalendár zadarmo. Samostatne stojí náš stolový kalendár 3 eura.

Viete, že tvoríme v našom kláštore Duchovné a formačné centrum o. Jána Ivana Mastiliaka, za ktoré je zodpovedný o. Anton Verbovský. Hľadáme výpomoc v kuchyni i s prípravou izieb v čase duchovných cvičení zvlášť počas víkendov. Záujemcovia o túto službu a pomoc nech sa prihlásia rektorovi kláštora o. Metodovi Lukačikovi.

 

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Dominik Antoš bývajúci v Stropkove a Simona Sabolová bývajúca v Bystrom, ohlasujú sa po 1x.

 

Matúš Homza bývajúci v Stropkove a Romana Vránová bývajúca v Dolnom Kubíne, ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

V sobotu 30.09. odišla do večnosti Helena Soóšová. Pohrebná sv. liturgia bude v pondelok o 9.30 hod. a po nej pohrebné obrady o 10.30 hod.

Farské oznamy 24.09.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V utorok po sv. liturgii bude aj druhá časť Akatistu rodín a takto každý utorok sa chceme venovať aj v kázni aj v modlitbe osobitne rodinám a manželskému povolaniu. V tento utorok spomíname v našej redemptoristickej rodine blahoslaveného redemptoristu Gašpara Štangassingera. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP pred sv. liturgiou. Vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi. V ten deň sa uskutoční aj formačný program – cesta uzdravenia pre tých, ktorí sa nahlásili a večerná sv. liturgia je venovaná vnútornému uzdraveniu.

Dnes popoludní o 15.00. hod je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca s o. Jozefom Trojom.

Dnes o 16.00 hod. je v kláštore stretnutie mládeže. Všetci, ktorí hľadajú úprimné priateľstvá a chcú formovať svoj charakter i osobnosť na základe viery ako aj všetci mladí hľadajúci, sú srdečne pozvaní. Na tomto stretnutí sa budeme venovať kresťanskej meditácii, preto si treba priniesť Sväté písmo aj so žalmami.

V pondelok po večernej sv. liturgii v suteréne cerkvi bude stretnutie žien nad Bibliou.

Prvé stretnutie pre všetkých, ktorí žijú v tzv. iregulárnych situáciách (napr. rozvedení, rozvedení a znovu zosobášení, nezosobášení a žijúci spolu atď.) a chcú formačné a duchovné stretnutia, bude na budúcu nedeľu 1. októbra o 15.00 hod. v kláštore. Stretnutie vedie o. Metod Lukačik.

Pripomíname predplatné časopisu Misionár na budúci rok (cena je 21 eur), kto sa nahlási do 11. novembra, bude mať stolový kalendár zadarmo. Samostatne stojí náš stolový kalendár za 3 eura.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Matúš Homza bývajúci v Stropkove a Romana Vránová bývajúca v Dolnom Kubíne, ohlasujú sa po 2x.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services