Farské oznamy 17.3.2024

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k sv. Jozefovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová našich detí. V piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka eucharistická adorácia. V sobotu je Lazárová sobota a poobede o 14.00 hod. bude farská krížová cesta na Bukovej hôrke, kto chce ísť a nemá auto, nech sa zapíše na zoznam vzadu a budeme sa snažiť zabezpečiť odvoz pre všetkých. Odchod zo Stropkova od kláštora bude o 13.40 hod.

Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa,  po každej sv. liturgii bude požehnanie ratolestí a myrovanie. Spoločné spovedanie začne o 15.00 hod. využite prosím možnosť, že budeme viacerí kňazi. Potom už budeme spovedať len my do stredy vrátane.

V piatok 22.3. je aj extrémna krížová cesta, kto má záujem, musí sa do 21.marca zaregistrovať na internete. Začína sa v piatok v rímskokatolíckom kostole sv. omšou o 18.00 hod.

Na nástenke je nový zoznam upratujúcich náš chrám. K predveľkonočnému upratovaniu, ktoré bude v soboty 23.marca a 30. marca pozývame všetkých, aj tí, ktorí nie sú zapísaní na zozname a sú ochotní pomôcť. Zoznam je stále otvorený aj pre nových dobrovoľníkov.

Pripravujeme pamätnú tabuľu pre o. Jozefa Čverčka na našom chráme z príležitosti jubilea Matky ustavičnej pomoci ako aj 75 rokov od posviacky nášho chrámu. Prosíme všetkých, ktorí si na neho ešte dobre pamätajú, aby nám napísali svoje krátke príbehy, či svedectvá o o. Čverčkovi. Možno sa podarí vydať aj nejakú brožúrku o ňom, akýsi druh spomienok a svedectiev.

Pozývame na púť do Medžugoria 26.-31. mája. Išli by sme autobusom s cestovnou kanceláriou Šoltes. Cena je 265 eur. Viac info je na plagáte. Z kláštora by bol sprievodcom našej skupiny o. Pavol Tomko, u ktorého sa aj treba hlásiť na púť.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár