https://www.phimsexonline.pro/, 8phimsex.com, succac.net,

Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Kategória: OZNAMY

liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 01.08.2021

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok máme sviatok Premenenia Pána. sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. a o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie V tento deň je voľnica.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a piatok chorých od 9 00 hod.

Oznam: V súvislosti s radostne očakávanou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. septembra 2021, a pre nás obzvlášť 14. septembra v Prešove, vás prosíme o modlitby za prípravu tejto vzácnej návštevy a za jej požehnaný priebeh. Už teraz sa môžeme každý osobne, ale aj v rodinách, spoločenstvách a farnostiach duchovne pripravovať na túto historickú udalosť, čo už mnohí zaiste robíme. Môžeme na tento úmysel obetovať naše modlitby, dobré skutky, obety a kríže. Okrem prosby v každej svätej liturgii, ktorú sa modlíme od minulej nedele, sa môžeme modliť osobne i spoločne oficiálnu modlitbu cirkvi na Slovensku za cestu Svätého Otca, ktorú nájdete vzadu na nástenke, na Facebooku a na našej webovej stránke.

Drahí veriaci, pred zázračným rozmnožením chleba Ježiš povedal svojim učeníkom: „Usaďte ľudí! Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.“ (Jn 6, 10 – 11) Toto Božie slovo poukazuje aj na to, že Kristus mal organizačného ducha. Aj pri návšteve pápeža Františka v Prešove, 14. septembra 2021, potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní prežiť túto udalosť špeciálnym spôsobom – ako dobrovoľníci. Pozývame teda veriacich, aby sa zapojili do tejto veľmi dôležitej služby. Dobrovoľník môže byť iba plne zaočkovaný človek vo veku od 18 rokov. Poďme aj takýmto spôsobom slúžiť Kristovi, jeho Cirkvi a jej viditeľnej hlave Svätému Otcovi. Hlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára na www.navstevapapeza.sk V prípade potreby kontaktujte koordinátorov dobrovoľníkov za Prešov a to e-mailom na dobrovolnici.presov@navstevapapeza.sk.
Oznam: púť do LITMANOVEJ sa uskutoční v NEDEĽU 8.8.2021 môžete sa zapísať vzadu na papier. Odchod autobusu je ráno o 4 00 hod. od Gymnázia.

Ohlášky:

Jakub Cmar bývajúci v Bardejove a Martina Baranová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Ing. Ľubomír Škublík bývajúci v Stropkove a Ing. Monika Raková bývajúca v Miňovciach. Ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 25.07.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sme pozvaný na odpustovú slávnosť – BUKOVA HIRKA. Program odpustovej slávnosti je na nástenke. Slávnostná sv. LITURGIA o 10 30 hod.

Oznam: V rámci našich redemptoristických farnosti organizujeme púť do Medjugoria. Termín púte je 28. august – 4. september. Cena je 220,Eu (nie je v tom zarátané poistné). V cene je zarátaná cesta, nocľahy a obedy v Medjugori. Záujemcovia nech sa hlásia u o. Ondreja Pacáka (t.č. 0904 73 80 37), alebo o. Jozefa Vojtilu (t.č. 0904 986 456).

Oznam: „Bratia a sestry, po 26. rokoch, 14. septembra 2021, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, navštívi Hlava Katolíckej cirkvi, pápež František, mesto Prešov a stretne sa s gréckokatolíckymi veriacimi. Počas svojej návštevy na Slovensku máme tu česť, že Svätý Otec bude hlavným celebrantom gréckokatolíckej svätej božskej liturgie. Je to historická udalosť, že bude s nami sláviť najväčšie tajomstvo našej viery, sprítomnenie Paschy, a ohlási homíliu.
Aby sa mohlo zúčastniť na stretnutiach s pápežom čím viac veriacich, Ministerstvo zdravotníctva podmienilo túto účasť plným očkovaním vakcínou proti ochoreniu Covid-19. Chceme vás preto aj touto cestou povzbudiť, aby ste využili túto možnosť stretnutia so Svätým Otcom v Prešove a ak ste tak ešte neurobili, aby ste sa dali zaočkovať. Veríme, že využijete ešte najbližšie dni, aby ste sa zaregistrovali na očkovanie, alebo prípadne využili očkovacie centrá, kde je možné očkovať sa aj bez registrácie. Je to zodpovedný krok nielen pre vaše zdravie a zdravie vašich blízkych, ale je to rovnako aj svedectvo našej úcty voči tak vzácnej návšteve, akou je pápež František, ktorý je tiež plne očkovaný. Teda všetci sme srdečne pozvaní na liturgické slávenie so Svätým Otcom, ktorý v Prešove navštívi celú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.“

Oznam: púť do LITMANOVEJ sa uskutoční v NEDEĽU 8.8.2021 môžete sa zapísať vzadu na papier. Odchod autobusu je ráno o 4 00 hod. od Gymnázia.

Ohlášky:
Ján Hreško bývajúci vo Vyšnom Hrabovci a Ivana Bujdošová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Jakub Cmar bývajúci v Bardejove a Martina Baranová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Ing. Ľubomír Škublík bývajúci v Stropkove a Ing. Monika Raková bývajúca v Miňovciach. Ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 18.07.2021

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok je sviatok svätého a slávneho proroka Eliáš, sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Ohlášky:

Ján Hreško bývajúci vo Vyšnom Hrabovci a Ivana Bujdošová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Jakub Cmar bývajúci v Bardejove a Martina Baranová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Ing. Ľubomír Škublík bývajúci v Stropkove a Ing. Monika Raková bývajúca v Miňovciach. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.07.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Svojpomocný fond pre farnosti. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Ohlášky:
Ján Hreško bývajúci vo Vyšnom Hrabovci a Ivana Bujdošová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 4.07.2021

Dnes večer začíname odpustovú slávnosť, na ktorú Vás srdečne pozývame o 18 00 hod. Veľká večiereň a o 19 00 hod. sv. liturgia (slovenská).

Pondelok program odpustovej slávnosti: sv. liturgia dopoludnia 8 00 (slovenská) hlavný kazateľ dekan – farár o. Ján Švec – Babov, 10 00 hod. Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) + myrovanie + obchod okolo chrámu. Hlavný celebrant vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, hlavný kazateľ vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. V pondelok večer svätá liturgia nebude. Program našej odpustovej slávnosti je na nástenke.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská). sv. liturgia o 11 00 hod. nebude, lebo sme pozvaný na odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej u bratov rímskokatolíkov. Program odpustovej slávnosti je na nástenke. Slávnostná sv. omša – 10 30 hod. – slávi Mons. Viliam Judák z Nitry, Mons. Marek Forgáč z Košíc. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Poďakovanie: Chceme sa srdečne poďakovať veriacim, ktorí pomáhali pri skrášľovaní v chráme a v areály okolo chrámu a kláštora pred odpustovou slávnosťou. Srdečné Pán Boh zaplať za vašu pomoc.
Ohlášky:

Miroslav Štunda bývajúci v Michalovciach a Bibiána Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Martin Gonos bývajúci v Miňovciach a Emília Dovičáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 27.06.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. A o 19 00 hod. je stretnutie kurátorov.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. a o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok pozývame na brigádu ohľadne úpravy areálu pri chráme pred odpustovou slávnosťou na 9 00 hod. Večer o 19 00 hod. je nácvik zboru na odpustovú slávnosť.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi. A večer sv. liturgia nebude !!!

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod a piatok chorých od 8 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská), Večer začíname odpustovú slávnosť, o 18 00 hod. Veľká večiereň a o 19 00 hod. sv. liturgia (slovenská).

Pondelok program odpustovej slávnosti: sv. liturgia dopoludnia 8 00 (slovenská) hlavný kazateľ dekan – farár o. Ján Švec – Babov, 10 00 hod. Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) + myrovanie + obchod okolo chrámu. Hlavný celebrant vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, a hlavný kazateľ vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. V pondelok večer svätá liturgia nebude. Program našej odpustovej slávnosti sa ukáže aj na nástenke v priebehu týždňa.

Pozvánka: Srdečné Vás pozývame na otvorenie fotografickej a dokumentárnej výstavy: 100 ROKOV REDEMPTORISTOV V STROPKOVE, ktorá sa uskutoční v stropkovskom kaštieli v piatok 2.7.2021 o 15 00 hod.

Oznam: Ponúkame vám špeciálne číslo MISIONÁRA zadarmo pri príležitosti storočnice.

Ohlášky:
Miroslav Štunda bývajúci v Michalovciach a Bibiána Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Martin Gonos bývajúci v Miňovciach a Emília Dovičáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 20.6.2021

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po večernej sv. liturgii o 19 00 hod. je nácvik chrámového zboru.

V piatok: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k Božskému Srdcu.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Oznam: Ponúkame vám špeciálne číslo MISIONÁRA zadarmo pri príležitosti storočnice.

Ohlášky:

Miroslav Štunda bývajúci v Michalovciach a Bibiána Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Martin Gonos bývajúci v Miňovciach a Emília Dovičáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 13.6.2021

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii bude nácvik chrámového zboru.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k Božskému Srdcu.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu: sv. liturgie dopoludnia bude len dve 8 00, a o 10 00 hod. je vyhradená pre rodinných príslušníkov detí, ktoré idú na slávnostné sv. prijímanie a večer o 18 00 hod.

Na nástenke nájdete plagát s pozvaním na letné stretnutie mládeže v Juskovej Voli.

Oznam: Ponúkame knihu: VZKRIESENIE SRDCA. Autor je o. Ľuboslav Petričko. Cena 7,00 €,-

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 6.6.2021

Od budúceho týždňa je kapacita chrámu na 50 % osôb. Sedenie je šachovnicové. Miesta sú vyznačené bielym lístkom. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy.

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. Božskému Srdcu.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičov a deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok: máme odporúčaný sviatok Božského Srdca Ježiša Krista. sv. liturgie ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod. po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k Božskému Srdcu. V tento deň je voľnica. O 16 00 hod. sv. liturgia nebude lebo je sobáš.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Večer o 19 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v suteréne chrámu.

Vo štvrtok o 19 00 hod. je nácvik zboru na odpustovú slávnosť, ktorá bude 4. – 5. júla 2021.

Oznam: Ponúkame knihu: VZKRIESENIE SRDCA. Autor je o. Ľuboslav Petričko. Cena 7,00 €,-

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 30.5.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k presvätej Bohorodičke o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. presvätej Bohorodičke.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičov a deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je sviatok Najsvätejšej Eucharistie. sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po liturgiách bude vyložená eucharistia.

V piatok: večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

V tomto týždni je prví piatkoví týždeň spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách, piatok od 17 00 hod, a piatok chorých 8 00 hod.

Od pondelka sa mení farba k lepšiemu. V našom okrese ideme do žltej farby čo pre nás znamená, je možné sláviť verejné bohoslužby pri 50 % obsadení kapacity chrámu. V praxi to pre nás znamená šachovnicové sedenie, ktoré je vyznačené. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy.
Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services