Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Kategória: OZNAMY

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 28.5.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok máme sviatok Najsvätejšej Trojice – Pondelok Svätého Ducha: sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie.

V stredu: o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Na budúcu nedeľu: sv. liturgie dopoludnia bude len dve 8 00, a o 10 00 hod. je vyhradená pre rodinných príslušníkov detí, ktoré idú na slávnostné sv. prijímanie a večer o 18 00 hod.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 21.5.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na katolícke masmédia. Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. A o 19 00 hod. je stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Sobotu: je piata zádušná sobota, rana sv. liturgia je obetovaná za všetkých zosnulých s panychídou.

Na budúcu nedeľu je Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha: sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Ohlášky:

Erik Majerník bývajúci v Stropkove a Petra Kočišová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Vladimír Jurčišin bývajúci v Stropkove a Klaudia Cinová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 14.5.2023

Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. A o 19 00 hod. bude stretnutie kurátorov v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime prvú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok:. mame prikázaný sviatok Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na katolícke masmédia.
Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu v kláštore.

Ohlášky:

Erik Majerník bývajúci v Stropkove a Petra Kočišová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Vladimír Jurčišin bývajúci v Stropkove a Klaudia Cinová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 7.5.2023

Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. A o 19 00 hod. je stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. nebude a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. bude stretnutie kurátorov v kláštore.

OZNAM: Gréckokatolícka farnosť bl. biskupa Vasiľa Hopka nás všetkých srdečne pozýva na odpustovú slávnosť a 10. Výročie posviacky chrámu v dňoch 11. – 14. mája 2023. Nedeľu o 10 00 hod. hlavným slúžiteľom bude vladyka Peter Rusnák. Plagát o odpustovej slávnosti nájdete na nástenke.

Ohlášky:

Erik Majerník bývajúci v Stropkove a Petra Kočišová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Vladimír Jurčišin bývajúci v Stropkove a Klaudia Cinová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 30.4.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime prvú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v kláštore.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 23.4.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na seminár. Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Pozývame vás na Turistický deň Prešovskej archieparchie s vladykom Petrom. Uskutoční sa v pondelok 1. mája. Trasa aj bližšie informácie sú uvedené na plagáte, ktorý nájdete na nástenke. V prípade záujmu sa nahláste u o. Jozefa Vojtilu osobne alebo telefonicky, a to čím skôr.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 16.4.2023

Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime prvú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš seminár.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 10.4.2023

Dnes večerná sv. liturgia nebude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Zajtra svetlý utorok je odporúčaný sviatok sv. liturgie ráno 8 00 hod. večer 18 00 hod.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa:

Oznamy Stropkov 02.04.2023

Teraz po liturgii bude myrovanie. Poobede od 16 00 hod. bude spovedanie pred sviatkami Paschy. Spovedať sa bude tu chráme a v suteréne. Budeme viacerí kňazi, chceme Vás poprosiť, aby ste využili túto možnosť na sviatosť zmierenia. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Dnes Vás srdečne pozývame na krížovú cestu, ktorá bude 14 00 hod. na Bukovej hôrke.

Liturgický program od pondelka do stredy: ranné sv. liturgie nebudú!!! a večer o 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov. V stredu o 17 30 hod. bude Novene k MUP.

Liturgický program počas svätého Trojdňa:

Svätý a veľký štvrtok o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + strasti.

Svätý a veľký piatok – prikázaný sviatok – zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst! – ráno 8 00 hod. Kráľovské hodinky a poobede o 15 00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu.

Svätá a veľká sobotu ráno o 8 00 hod. Jeruzalemská utiereň, o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, večer 20 00 hod. Nadhrobná polnočnica.

Liturgický program počas nedele Paschy a Svetlého pondelka a utorka:

Svätá a veľká nedeľa Paschy ráno o 5 00 hod. Utiereň vzkriesenia + Požehnanie pokrmov sv. liturgie 8 00 (slovenská) 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod.. Večerná sv. liturgia nebude. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie. Poobede od 15 00 hod. Vás srdečne pozývame na večiereň.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok: 8 00 hod. sv. liturgia, 9 30 hod. sv. liturgia, 11 00 hod. sv. liturgia. Večerná sv. liturgia nebude.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok sv. liturgie ráno 8 00 hod. večer 18 00 hod.

Vzadu na stolíku sa môžete zapisovať k poklone pri Božom hrobe. Srdečne Vás chceme k tomu povzbudiť.
Celý liturgický program slávenia počas sviatkov sa nachádza na nástenke pred chrámom, alebo na internetovej stránke.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.03.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.
Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude krížová cesta, ktorú budú viesť deti z našej farnosti. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa sv. liturgie dopoludnia 8 00 (slovenská) 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Po liturgiách bude požehnanie ratolestí a myrovanie. Taktiež popoludní Vás srdečne pozývame na krížovú cestu, ktorá bude 14 00 hod. na Bukovej hôrke. Poobede o 16 00 hod. budeme spovedať viacerí kňazi pred sviatkami Paschy.
Samozrejme spovedať budeme už priebežne počas celého týždňa pri všetkých sv. liturgiách, chceme Vás poprosiť, aby ste využili túto možnosť na sviatosť zmierenia pred sviatkami Paschy. Spovedanie chorých bude v piatok od 8 00 hod. tých ktorý nechodia na prvé piatky, zapíšte mena a adresu v sakristii.

Oznam a pozvánka: púť do MEDŽUGORJA sa uskutoční 29.04. – 05.05..2023. Pút bude spojená s duchovným programom. Cena púte je 249,00,- eúr. V cene sú zahrnuté: doprava, cestovné poistenie, ubytovanie, poplatky spojené s pobytom v Medžugorí, raňajky a obed počas pobytu v Medžugorí. Nahlásiť sa môžete čim skôr, uzávierka prihlášok je do 15.04.2023 u o. Juraja Rizmana a taktiež sa dozviete bližšie informácie o tejto púti. Celý program visí na nástenke pre chrámom.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services