Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Kategória: OZNAMY

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 15.5.2022

Dnes o 17 35 hod. Vás srdečne pozývame na moleben k presvätej Bohorodičke. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
O 19 00 hod. bude stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a slávnostné sväté prijímanie

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok a utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V sobotu : po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na katolícke masmédiá. O 19 00 hod. bude v kláštore stretnutie kurátorov.

Oznam: Dnes uzatvárame počty na metropolitnú púť Božieho milosrdenstva do Krakova. Odchod autobusu je v sobotu ráno o 4 30 hod. od zvonice.

Ohlášky:

Jakub Porkolab bývajúci v Stropkove a Sabína Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1-2x.

Miloš Chalachan bývajúci v Stropkove a Ivana Simčaková bývajúca v Tisinci. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 8.5.2022

Dnes o 17 30 hod. Vás srdečne pozývame na moleben k presvätej Bohorodičke. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V sobotu : po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. bude stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a slávnostné sväté prijímanie.

OZNAM: Gréckokatolícka farnosť bl. biskupa Vasiľa Hopka nás všetkých srdečne pozýva na odpustovú slávnosť v dňoch 12. – 15. mája 2022. V rámci odpustovej slávnosti budú aj modlitby chvál. Hlavným slúžiteľom nedeľnej odpustovej liturgie bude o. Jozef Kišák CSsR. Plagáty o odpustovej slávnosti a o chválach nájdete na nástenke.

Oznam: púť do Krakova do sanktuária BOŽIEHO MILOSDENSTVA sa uskutoční v sobota 21.5.2022 môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Oznam : V našom kláštore sa budú konať duchovné cvičenia pre mužov a ženy v termíne od tohto piatku (13.V.) do nedele (15. V.) 2022. Cena za stravu a ubytovanie je 36.-€.
Duchovné cvičenia začínajú v piatok o 17,30 hod. a končia obedom v nedeľu. Prihlásiť sa môžete osobne alebo na telefónnom čísle: 0911 912 687. Duchovné cvičenia vedie o. Pavol Tomko CSsR.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 1.5.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na seminár. O 17.30 bude moleben k presvätej Bohorodičke. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok po večernej sv. liturgii je stretnutie s farskou radou (kurátormi) v kláštore.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. O 17.30 sa pomodlíme moleben k presvätej Bohorodičke. Večerná sv. liturgia bude o 18. 00 hod.

Na budúcu nedeľu pôjde autobus do Litmanovej ráno o 06.00. Treba sa zapísať do stredy.

OZNAM: Gréckokatolícka farnosť bl. biskupa Vasiľa Hopka nás všetkých srdečne pozýva na odpustovú slávnosť v dňoch 12. – 15. mája 2022. V rámci odpustovej slávnosti budú aj modlitby chvál. Hlavným slúžiteľom nedeľnej odpustovej liturgie bude o. Jozef Kišák CSsR. Plagáty o odpustovej slávnosti a o chválach nájdete na nástenke.

OZNAM: Začíname mesiac máj, ktorý je mariánskym mesiacom. Počas tohto mesiaca sa budeme modliť moleben k presvätej Bohorodičke a to v tieto dni: pondelok a utorok po večernej sv. liturgii, v sobotu po rannej sv. liturgii a v nedeľu pred večernou sv. liturgiou.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 24.4.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Dnes o 19 00 hod. v rámci synody o synodalite pribiehať synodálne konzultácie. Ďakujeme vopred za Vašu ochotu spoločne kráčať.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na seminár.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 18.4.2022

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok: sv. liturgie ráno 8 00 hod. večer 18 00 hod.

Svetlá streda: o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Svetlá sobotu: sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi: sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Oznam: Drahí veriaci srdečne vás pozývame na katolícky majáles ktorý sa uskutoční 14.5.2022. Kto by mal chuť sa ísť zabaviť a zatancovať si tak viac informácií vám poskytne pán Jaroslav Sagan.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 10.4.2022

Teraz po liturgii bude myrovanie. Poobede od 15 00 hod. bude spovedanie pred sviatkami Paschy. Spovedať sa bude tu chráme a v suteréne. Budeme viacerí kňazi, chceme Vás poprosiť, aby ste využili túto možnosť na sviatosť zmierenia. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Dnes Vás srdečne pozývame na krížovú cestu, ktorá bude 14 00 hod. na Bukovej hôrke.

Liturgický program od pondelka do stredy: ranné sv. liturgie nebudú!!! a večer o 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov. V stredu o 17 30 hod. bude Novene k MUP.

Spovedať pred sviatkami budeme ešte od pondelka do stredy.

Liturgický program počas svätého Trojdňa:

Svätý a veľký štvrtok o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + strasti.

Svätý a veľký piatok – prikázaný sviatok – zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst! – ráno 8 00 hod. Kráľovské hodinky a poobede o 15 00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu.

Svätá a veľká sobotu ráno o 8 00 hod. Jeruzalemská utiereň, o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, večer 20 00 hod. Nadhrobná polnočnica.

Liturgický program počas nedele Paschy a Svetlého pondelka a utorka:

Svätá a veľká nedeľa Paschy ráno o 5 00 hod. Utiereň vzkriesenia + Požehnanie pokrmov sv. liturgie 8 00 (slovenská) 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod.. Večerná sv. liturgia nebude. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie. Poobede od 15 00 hod. Vás srdečne pozývame na večiereň.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok: 8 00 hod. sv. liturgia, 9 30 hod. sv. liturgia, 11 00 hod. sv. liturgia. Večerná sv. liturgia nebude.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok sv. liturgie ráno 8 00 hod. večer 18 00 hod.

Vzadu na stolíku sa môžete zapisovať k poklone pri Božom hrobe. Srdečne Vás chceme k tomu povzbudiť.

Celý liturgický program slávenia počas sviatkov sa nachádza na nástenke pred chrámom, alebo na internetovej stránke.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 03.04.2022

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho s pôstnym zamyslením. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Dnes o 19 00 hod. v rámci synody o synodalite pribiehať synodálne konzultácie. Stále ste pozvaní aj vy ostatní pripojiť sa k nám. Ďakujeme vopred za Vašu ochotu spoločne kráčať.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgie ráno nebudú, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

V piatok sv. liturgie ráno nebudú, od 8 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia k osobnej modlitbe za ukončenie vojny na Ukrajine a vo svete až do 17 00 hod. Vzadu na stolíku bude vyložený papier, na ktorý sa budete môcť zapisovať na adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou, aby v chráme vždy niekto bol. večer o 17 30 hod. bude krížová cesta ktorú budú viesť mladí, o 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

Sobotu sv. liturgia budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa sv. liturgie dopoludnia 8 00 (slovenská) 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Po liturgiách bude požehnanie ratolestí a myrovanie. Poobede o 15 00 hod. budeme spovedať viacerí kňazi pred sviatkami Paschy. Chceme Vás poprosiť, aby ste využili túto možnosť na sviatosť zmierenia.
Taktiež popoludní Vás srdečne pozývame na krížovú cestu, ktorá bude 14 00 hod. na Bukovej hôrke.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 27.03.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Od. 15 marca začal synodálny proces na farských úrovniach až dokonca apríla. Aj naša farnosť sa zapája do spoločných konzultácií. Niektorých z vás sme už z tohto dôvodu oslovili. No ak by sa chcel niekto zapojiť a nebol ešte oslovený, neváhajte. Preto dnes o 19 00 hod. Vás pozývame do nášho chrámu na synodálne konzultácie zo správcom farnosti a koordinátormi a vami, veriacimi, aby sme trocha viac predstavili o čom tieto stretnutia budú a k akým otázkam sa budete môcť vyjadriť.
Ďakujeme vopred za Vašu ochotu spoločne kráčať.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, od 8 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia k osobnej modlitbe za ukončenie vojny na Ukrajine a vo svete až do 17 00 hod. Vzadu na stolíku bude vyložený papier, na ktorý sa budete môcť zapisovať na adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou, aby v chráme vždy niekto bol. O 17 30 hod bude krížová cesta, ktorú budú viesť deti druhej základnej školí. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. O 17 00 hod. Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

V sobotu pozývame miništrantov a všetkých, ktorí budú mať záujem zahrať si futbal do telocvične. Stretneme sa pred chrámom o 15 30 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod.

Oznam: Vzadu na stolíku si môžete za 5eur zakúpiť CD, ktoré naspievali veriaci z Ruskej Novej Vsi sú to pôstne a veľkonočné piesne. Kúpou tohto CD podporíte túto farnosť v oprave prasklín, ktoré sa im v chráme vytvorili. Fotky z tohto chrámu a prosba o pomoc je na nástenke.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 20.03.2022

Teraz po sv. liturgii je mimoriadna zbierka, ktorú vyhlásil otec arcibiskup metropolita Ján na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. vo všetkých chrámoch Prešovskej archieparchie.

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. bude v suteréne chrámu stretnutie kurátorov.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok máme sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod.,poobede 16 00 hod. a o 18 00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie.

V sobotu budeme sláviť štvrtá zádušnú sobotu – sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. O 17 00 hod. Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Poďakovanie: z úprimného srdca chceli by sme poďakovať organizátorom potravinovej a drogériovej zbierky na pomoc Ukrajine, deťom druhej základnej škole a zároveň vám, všetkým štedrým darcom za vašu ochotu a pomôcť.

V sobotu pozývame miništrantov a všetkých, ktorí budú mať záujem zahrať si futbal do telocvične. Stretneme sa pred chrámom o 15 30 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 13.03.2022

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

O 19 00 hod. bude stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a slávnostné sväté prijímanie.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, od 8 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia k osobnej modlitbe za ukončenie vojny na Ukrajine a vo svete až do 17 00 hod. Vzadu na stolíku bude vyložený papier, na ktorý sa budete môcť zapisovať na adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou, aby v chráme vždy niekto bol. O 17 30 hod bude krížová cesta, ktorú budú viesť rodinky. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu budeme sláviť tretú zádušnú sobotu – sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. O 17 00 hod. Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude mimoriadna zbierka ktorú vyhlásil otec arcibiskup metropolita Ján na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. vo všetkých chrámoch Prešovskej archieparchie. O 19 00 hod. bude v suteréne chrámu stretnutie kurátorov.

OZNAM: Ak by niekto s vás chcel prispieť finančným darom na pomoc Ukrajine mimo zbierky na charitu, môžete darovať svoj dar na účet Baziliky v Michalovciach. Tento váš dar pomôže v prípade potreby aj naším spolubratom na Ukrajine, prípadne redemptoristom ľvovskej provincie alebo ukrajinským sestrám redemptoristkám.

OZNAM: Naša farnosť organizuje potravinovú a drogériovú zbierku na pomoc Ukrajine. Kto by chcel pomôcť takýmto spôsobom, nech vo štvrtok 17.03.2022 donesie potraviny alebo drogériu na kláštorné parkovisko od 14.00 – 17.00. Z potravín sa odporúčajú trvanlivé potraviny, detské výživy (nie v skle), 0,5 litrové neperlivé vody a pod. Z drogérie šampóny, zubné pasty, zubné kefky a navlhčené utierky, poprípade plienky pre deti. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť a pomoc.

K OZNAMOM!!!
Začiatok miestnych synodálnych konzultácií
Drahí bratia a sestry, od 15. marca 2022 začínajú v našich farských a iných spoločenstvách prebiehať synodálne konzultácie, čiže stretnutia skupín v rámci synodálneho procesu. V jednej skupine by nemalo byť viac ako 10 členov, aby mohol každý zažiť skúsenosť synodality, čiže spoločného kráčania, ktoré spočíva v hovorení a počúvaní toho druhého v prostredí vzájomnej dôvery a lásky v snahe zachytiť, čo nám dnes Svätý Duch hovorí.

Vraví sa, že niet nad osobné pozvanie. Preto povzbudzujeme všetkých vás, ktorí budete v najbližšom čase oslovení kňazmi alebo inými miestnymi koordinátormi, aby ste sa s odvahou a dôverou do týchto konzultácií zapojili. Prvou fázou je vytvorenie skupín synodálnych konzultácií. Odporúčame potom realizovať aj niekoľko stretnutí týchto skupín do konca apríla 2022. Pri každom stretnutí pod vedením moderátora zapisovateľ vyhotoví krátky anonymný zápis najdôležitejšieho ovocia synodálnej konzultácie. Farári alebo správcovia farností pozbierajú toto ovocie a zašlú svojim protopresbyterom do 6. mája 2022. Bližšie informácie môžete nájsť na plagáte prebiehajúcej Synody.

Prijmime toto pozvanie, vytrvalo sa modlime a nechajme sa inšpirovať aj slovami modlitby za Synodu: „Daj, nech v Tebe nájdeme jednotu, aby sme spoločne kráčali k večnému životu.“ Ďakujeme za vašu odvahu a ochotu spoločne kráčať.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services