Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Kategória: OZNAMY

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 29.1.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. O 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok mame sviatok Traja svätí svätitelia, naši veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy, sv. liturgie budú ráno 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok máme sviatok Stretnutia Pána. sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po liturgiách bude požehnanie sviec a myrovanie.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na podporný fond I.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a piatok od 17 00 hod. a chorých od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 22.1.2023

Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Oznam: Stretnutie členov Arcibratstva sv. ruženca bude na budúcu nedeľu 29.1.2023 o 15 00 hod. Pozývame aj všetkých Vás drahý bratia a sestry na modlitebné stretnutie.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícku modlitebnú slovenskú knižku HORE SRDCIA, môže si ju zakúpiť. Cena je 8,00 €,-

Oznam: od zajtra začíname v našom kláštore XI viceprovinciálnu kapitulu. Pamätajte na nás vo svojich modlitbách.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.
Drahí bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na archijerejskú svätú liturgiu, ktorú budeme sláviť spolu s biskupmi zo Slovenska a zahraničia v sobotu 28. januára 2023 o 10:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri príležitosti 15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Naša cirkev bola na metropolitný stupeň pozdvihnutá pápežom Benediktom XVI. na sviatok Troch svätiteľov 30. januára 2008. Svätou liturgiou budeme Bohu ďakovať za všetky milosti, ktorými nás obdarúva skrze svoju Cirkev. Slávnosť bude zároveň v priamom televíznom prenose vysielať RTVS na Dvojke. Sprievodným program bude vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v piatok 27. januára 2023 o 9:00.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 15.1.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na GTF PU + cirkevné školy. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícku modlitebnú slovenskú knižku HORE SRDCIA, môže si ju zakúpiť. Cena je 8,00 €,-

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 8.1.2023

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 1.1.2023

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok – Predvečer Bohozjavenia Pána – ráno sv. liturgia nebude!!! A večer o 16 00 hod. bude Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého s veľkým svätením vody. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa + pôst! Taktiež chceli by sme Vás povzbudiť, aby v tento deň pri veľkom svätení vody sme boli voči sebe ohľaduplný a tolerantný. Ak by sa minula posvätená voda, tak potom dodatočne posvätíme vodu ešte raz.

V piatok – mame prikázaný sviatok Bohozjavenia Pána – dopoludnia sv. liturgie budú 8 00 hod., 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia o 18 00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Popoludní od 14 00 hod. budeme chodiť posväcovať vaše príbytky. Kto by mal záujem si nechať posvätiť príbytok na tento sviatok, môžete sa zapísať vzadu na papier na stolíku.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
V tomto týždni je prvo piatkový týždeň spovedať sa bude pri sv. liturgiách a stredu chorých od 8 00 hod.

Oznam: Kto ma záujem o nástenný gréckokatolícky kalendár na rok 2023, môže si ho zakúpiť. Cena je 0,50 €,-

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.12.2022

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Utorok – sviatok sv. Štefana – sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Sobota – je posledný deň kalendárneho roku. – sv. liturgia – ráno o 7 00 hod. poobede ďakovná sv. liturgia a požehnanie s Eucharistiou o 16 00 hod.

Nedeľa – máme prikázaný sviatok Obrezanie Pána a sviatok sv. Bazila a sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri sv. liturgiách bude myrovanie.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 18.12.2022

Dnes poobede o 15 00 hod. budeme spovedať viacerí kňazi pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Spovedať budeme tu v chráme a aj suteréne. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok o 10 00 hod. je nácvik vianočného pásma, o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. Po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobota – Štedrý deň je zdržanlivosť od mäsa. O 8 00 hod. liturgia sv. Jána Zlatoústeho, o 15 00 hod. Veľká večiereň. Večer o 21 00 hod. Veľké povečerie s lítiou.
Kto by mal záujem mať vo svojom príbytku o betlehemské svetlo, tak bude k dispozícii v našom chráme v sobotu 24.12 od 10 00 hod. do 13 00 hod.

Nedeľa – máme prikázaný sviatok Narodenie Pána – sv. liturgie budú – 8 00 hod. 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia nebude. Pri sv. liturgiách bude myrovanie. Poobede o 15 00 hod. Srdečne Vás všetkých pozývajú deti a mládež a dospeli na Vianočné pásmo. Tešíme sa na vás.

Pondelok – máme prikázaný sviatok Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – sv. liturgie budú ako na sviatok Narodenia Pána – 8 00 hod. 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia nebude.

Utorok – sviatok sv. Štefana – sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Oznam: spovedať budeme priebežne počas svätých liturgií, každý deň až do sviatkov podľa potreby.

Oznam: Kto ma záujem o knižný gréckokatolícky kalendár na rok 2023, môže si ho zakúpiť. Cena je 3,00 €,-

Bohoslužobný program nasledujúcich dní si môžete pozrieť na nástenke, na našej farskej internetovej stránke a vzadu na stolíku sú lístky s bohoslužobným programom.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.12.2022

O 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. je stretnutie kurátorov v suteréne chrámu.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Poobede o 15 00 hod. budeme spovedať viacerí kňazi pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista.

Spovedanie chorých bude v piatok od 8 00 hod. Tých, ktorí nechodia na prvé piatky, zapíšte mena a adresu v sakristii.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 4.12.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka pre generálny fond solidarity v Ríme. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok mame sviatok sv. Mikuláša – sv. liturgie budú ráno o 8.00 hod. a večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. (obetovaná za + o. Jozefa Čverčka – 30 výročie úmrtia) na večernú sv. liturgiu zvlášť pozývame deti s rodičmi, kde k nám zavíta sv. Mikuláš a rozdá chutné baličky.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok mame prikázaný sviatok – Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Sv. liturgie budú tri: ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. a pri sv. liturgiách bude myrovanie.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. bude stretnutie kurátorov v suteréne chrámu. Na budúcu nedeľu bude stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15 00.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 27.11.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. O 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. je tretie stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v suteréne chrámu.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia. o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja).

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka pre generálny fond solidarity v Ríme.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. o. Jozef Vojtila spovedá štvrtok chorých od 8 00 hod. a o. Jozef Troja a o. Cyril Bučko spovedajú chorých v piatok od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. Môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services