Farské oznamy 21.4.2024

Dnes je zbierka na seminár, ktorá sa používa na stálu formáciu redemptoristov.

Liturgicky program tento týždeň bude ako zvyčajne: sv. liturgie ráno 6.30 hod a večer o 18.00 hod., s tým, že v utorok sa tematicky venujeme rodinám, v stredu pred sv. liturgiou je  novéna Matke ustavičnej pomoci, zároveň je sviatok Polovice Päťdesiatnice a vo štvrtok máme po sv. liturgii moleben k bl. M. Trčkovi, v piatok po sv. liturgii je krátka eucharistická adorácia a pobožnosť. V tento piatok o 19.15 hod. sú Chvály v našom chráme.

Pripomíname májové akcie: 6 dňová púť do Medžugoria s o. Pavlom Tomkom, Mariánska duchovná obnova s o. Jozefom Trojom a Cesta uzdravenia s o. Metodom Lukačikom. Nahlásiť sa treba do konca apríla. Stále je možnosť prijať putovnú ikonu MUP domov na jeden týždeň, hlási sa v sakristii. 1. mája je turistický deň s arcibiskupom Jonášom, viac info na plagáte.

Na ďalší víkend máme dve apoštolské práce: duchovnú obnovu v kláštore pre sestry baziliánky, ktorú vedie o. Anton Verbovský a misionár milosrdenstva o. Jozef Jurčenko ide na obnovu misií do Stakčínskej Roztoky. Prosíme Vás o modlitby na tieto úmysly.

Vzadu za lavicami sú nielen zaujímavé knihy z nášho vydavateľstva Misionár, ale aj modlitebné knihy Hore srdcia, po 10 eur a nové ikony Matky ustavičnej pomoci, taktiež po 10 eur.

Na budúcu nedeľu je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. a večer o 19.10 hod. začíname bezprostrednú prípravu na slávnosť sv. prijímania a prvej sv. spovede s rodičmi a deťmi.

Na budúcu nedeľu, keďže je posledná v mesiaci, bude zbierka na náš chrám.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár