Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Autor Metod Lukačik

Farské oznamy 24.09.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V utorok po sv. liturgii bude aj druhá časť Akatistu rodín a takto každý utorok sa chceme venovať aj v kázni aj v modlitbe osobitne rodinám a manželskému povolaniu. V tento utorok spomíname v našej redemptoristickej rodine blahoslaveného redemptoristu Gašpara Štangassingera. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP pred sv. liturgiou. Vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi. V ten deň sa uskutoční aj formačný program – cesta uzdravenia pre tých, ktorí sa nahlásili a večerná sv. liturgia je venovaná vnútornému uzdraveniu.

Dnes popoludní o 15.00. hod je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca s o. Jozefom Trojom.

Dnes o 16.00 hod. je v kláštore stretnutie mládeže. Všetci, ktorí hľadajú úprimné priateľstvá a chcú formovať svoj charakter i osobnosť na základe viery ako aj všetci mladí hľadajúci, sú srdečne pozvaní. Na tomto stretnutí sa budeme venovať kresťanskej meditácii, preto si treba priniesť Sväté písmo aj so žalmami.

V pondelok po večernej sv. liturgii v suteréne cerkvi bude stretnutie žien nad Bibliou.

Prvé stretnutie pre všetkých, ktorí žijú v tzv. iregulárnych situáciách (napr. rozvedení, rozvedení a znovu zosobášení, nezosobášení a žijúci spolu atď.) a chcú formačné a duchovné stretnutia, bude na budúcu nedeľu 1. októbra o 15.00 hod. v kláštore. Stretnutie vedie o. Metod Lukačik.

Pripomíname predplatné časopisu Misionár na budúci rok (cena je 21 eur), kto sa nahlási do 11. novembra, bude mať stolový kalendár zadarmo. Samostatne stojí náš stolový kalendár za 3 eura.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Matúš Homza bývajúci v Stropkove a Romana Vránová bývajúca v Dolnom Kubíne, ohlasujú sa po 2x.

Farské oznamy 17.09.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V utorok po sv. liturgii bude aj časť Akatistu rodín a takto každý utorok sa chceme venovať aj v kázni aj v modlitbe osobitne rodinám a manželskému povolaniu. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP pred sv. liturgiou. Vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi.

Prvé stretnutie rodičov s deťmi a správcom farnosti ohľadom prípravy na prvú sv. spoveď sa uskutoční v stredu 20. septembra o 19.00 hod. v kláštore.

Stretnutie miništrantov s o. Jozefom Trojom bude v sobotu o 15.00 kláštore. Stretnutie Arcibratstva sv. ruženca s o. Jozefom Trojom na budúcu nedeľu (24.9.) o 15.00 v chráme.

Stretnutie detí je v sobotu o 15.30 hod. v čajovni v suteréne chrámu. Vedie to Dominika Jancurová. je tom pre deti od 3. ročníka.

Stretnutie mládeže je v každú nedeľu v kláštore o 16.00 hod. Tvoríme nové farské spoločenstvo mladých, ste srdečne pozvaní. Je to pre mládež od 14 rokov, ako aj pre stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí hľadajú spoločenstvo veriacich, úprimné priateľstvá a tí, ktorí chcú spoznať bližšie Ježiša Krista a stať sa jeho aktívnymi učeníkmi.

Ponúkame Vám náš stolový kalendár za 3 eura, ako aj vyhlasujeme predplatné časopisu Misionár na budúci rok (cena je 21 eur), kto sa nahlási do 11. novembra, bude mať stolový kalendár zadarmo.

V sobotu 23. septembra 2023 odchádza autobus s pútnikmi do Krakova ráno 4.00 hod. nad cerkvou.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Matúš Homza bývajúci v Stropkove a Romana Vránová bývajúca v Dolnom Kubíne, ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Stale aktuálne oznamy:

Cesta uzdravenia – 4 mesačný formačný program. Ďalšie informácie na plagáte alebo u o. Metoda Marcela Lukačika CSsR (0911 525 794), ktorý vedie tento formačný program. Jeho cieľom je vykročenie k vnútornému uzdraveniu, spoznať cestu a spôsob ako svoje rany a trápenia odovzdať s dôverou Ježišovi – Lekárovi.

Prvé stretnutie rodičov s deťmi a správcom farnosti ohľadom prípravy na prvú sv. spoveď sa uskutoční v stredu 20. septembra o 19.00 hod. v kláštore. Prihlášky na prvú svätú spoveď a slávnostné sv. prijímanie eucharistie v tomto novom školskom roku 2023/24 v našej farnosti sú vzadu za lavicami v chráme a vypísanú prihlášku treba odovzdať správcovi farnosti do nedele 17. septembra.

Mladí, ktorý v roku 2024 plánujú prijať sviatosť manželstva v našom chráme, nech sa čím skôr nahlásia na farskom úrade. Najlepšie je hlásiť sa osobne správcovi farnosti, ale je to možné aj emailom (metodcssr@yahoo.com), či telefonicky (0911 525 794).

Stretnutie detí je v sobotu o 15.30 hod. v čajovni v suteréne chrámu. Vedie to Dominika Jancurová.

Stretnutie mládeže je v každú nedeľu v kláštore o 16.00 hod. Tvoríme nové farské spoločenstvo mladých, ste srdečne pozvaní. Vedie to o. Metod Lukačik.

Prvé stretnutie pre všetkých, ktorí žijú v tzv. iregulárnych situáciách (napr. rozvedení, rozvedení a znovu zosobášení, nezosobášení a žijúci spolu atď.) a chcú formačné a duchovné stretnutia, bude v nedeľu 1. októbra o 15.00 hod. v kláštore. Stretnutie povedie správca farnosti o. Metod M. Lukačik a bude vychádzať z posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia.

Farské oznamy 10.09.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP pred sv. liturgiou. Vo štvrtok je odporúčaný sviatok Povýšenie úctyhodného a životodárneho kríža nad celým svetom, v ten deň je aj zdržanlivosť od mäsa a sv. liturgie len ráno o 8.00 a večer o 18.00. Pri oboch sv. liturgiách bude aj mirovanie. V tento štvrtok už nebude moleben k bl. Metodovi. V piatok je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, preto je aj voľnica.

Pozývame mládež od 14 rokov na stretnutie do kláštora v túto nedeľu (10.9.) poobede o 16.00 hod. Chceme sa zoznámiť a vytvoriť nové farské spoločenstvo mladých.

Na budúcu sobotu (16.9.) o 15.30 hod. bude stretnutie detí dole v čajovni v suteréne, srdečne pozývame žiakov od 3. ročníka a vyššie.

Ponúkame Vám náš stolový kalendár za 3 eura, ako aj vyhlasujeme predplatné časopisu Misionár na budúci rok (cena je 21 eur), kto sa nahlási do 11. novembra, bude mať stolový kalendár zadarmo.

V našej farnosti sa stretávajú rôzne skupinky: detí, mládež, miništranti, rodiny, modlitby matiek, kantori, ženy a uvažujeme aj nad skupinou pre rozvedených, nasledujúc výzvy pápeža Františka, byť všetkým ľuďom nablízku a ponúknuť im milosrdenstvo. Ak by ste mali záujem o takéto formačné a duchovné stretnutia, dajte nám o svojom záujme vedieť. Plánujeme spraviť prvé takéto stretnutie v nedeľu 1. októbra o 15.00 hod. v kláštore pre všetkých, ktorí žijú v tzv. iregulárnych situáciach (napr. rozvedení, rozvedení a znovu zosobášení, nezosobášení a žijúci spolu atď.)

Na osobitnom papieri vo vitrínke sú stále aktuálne oznamy o púti do Svätej Zeme, o prihláškach na prvú sv. spoveď, ktoré treba odovzdať do budúcej nedele, o ceste uzdravenia ako aj oznam pre snúbencov.

V sobotu 16. septembra zavíta do Klokočova štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolini, program bude vysielať aj TV Lux, po sv. liturgii, ktorá bude o 10.00 hod posvätí pútnicke centrum v Klokočove. Všetci ste pozvaní na túto historickú slávnosť.

V sobotu 23. septembra 2023 sa organizuje metropolitná púť gréckokatolíkov autobusom do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Kto má záujem, nech sa zapíše do zoznamu, ktorý je za lavicami. Čas a program sa ešte upresní.

Ak niekto chce podarovať kvety na ozdobu nášho chrámu, nech tak urobí kontaktujúc správcu farnosti, keďže je určená jedna osoba, ktorá sa o stará ako dobrovoľníčka o kvetinovú výzdobu. Ide v tom ozname len o to, aby každý nedával kvety hocikde, kde sa jemu páči a všelijako upravené, ale aby to bolo jednotne a pekne naaranžované.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dalibor Ferenc bývajúci v Stropkove a Mgr. Simona Komišaková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 3x.

 Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Farské oznamy 03.09.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V pondelok večer o 18.00 pozývame zvlášť žiakov a študentov na sv. liturgiu z príležitosti začiatku školského roka. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlíme moleben k bl. Metodovi. V piatok máme odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. V teň deň sú sv. liturgie ráno o 8.00 a večer o 18.00. V piatok je voľnica a myrovanie pri každej sv. liturgii. Na budúcu nedeľu (10.9.) bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti II.

Ako redemptoristi organizujeme spoločnú púť do Svätej Zeme v termíne 20. – 27. 04. 2024, odchádza sa z Košíc, základná cena je 950 eur, nahlásiť sa treba do konca novembra. Pri prihlásení sa treba uviesť: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska, číslo cestovného pasu /pozor musí byť platný minimálne 6 mesiacov aj po návrate!, mobilný kontakt – email kontakt a informácia, kto chce a aké cestovné poistenie (komplexné cestovné poistenie 24 eur alebo pandemic poistenie 32 eur) a zaplatiť zálohu 500 eur. Ďalšie informácie na plagáte alebo na farskej web stránke alebo v cestovke AwerTravel.

Pripomíname 4 mesačný formačný program cesta uzdravenia. Ďalšie informácie na plagáte alebo u o. Metoda Marcela Lukačika CSsR (0911 525 794), ktorý dáva tieto špeciálne duchovné cvičenia.

Dnes popoludní o 15.00 hod je stretnutie kantorov so správcom farnosti v kláštore. Potom o 16.00 hod. je stretnutie mládeže so správcom farnosti tiež v kláštore. Pozývame všetkých mladých od 14 rokov, ako aj stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí chcú byť súčasťou farského spoločenstva mladých, ktoré bude mať svoje pravidelné formačné stretnutia, aby prišli na toto stretnutie.

Pripomíname prihlášky na prvú svätú spoveď a slávnostné sv. prijímanie eucharistiev tomto novom školskom roku 2023/24 v našej farnosti. Sú vzadu za lavicami. Vypísanú prihlášku treba odovzdať správcovi farnosti do 17.9.. Prvé stretnutie rodičov s deťmi bude v stredu 20. septembra o 19.00 hod. v kláštore.

Mladí, ktorý v roku 2024 plánujú prijať sviatosť manželstva v našom chráme, nech sa čím skôr nahlásia na farskom úrade. Najlepšie je hlásiť sa osobne správcovi farnosti, ale je to možné aj emailom (metodcssr@yahoo.com), či telefonicky (0911 525 794).

 

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dalibor Ferenc bývajúci v Stropkove a Mgr. Simona Komišaková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 2x.

Gabriel Tokarský bývajúci v Stropkove a Diana Šeršeňová bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 3x.

Ing. Patrik Patrík bývajúci v Medzilaborciach a MUDr. Viktória Kostilníková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 3x.

Erik Murín bývajúci v Prešove a Nikola Varcholíková pochádzajúca zo Stropkova a bývajúca v Prešove, ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Farské oznamy 27.08.2023

Dnes je zbierka na náš chrám.

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. Avšak v utorok máme odporúčaný sviatok Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.V teň deň sú sv. liturgie ráno o 8.00 hod a večer o 18.00. V tento sviatok je aj zdržanlivosť od mäsa. V stredu 17.30 hod. je Novéna k MUP a v piatok je 1. septembra, čiže prvý piatok v mesiaci a začiatok cirkevného roku – indikt. Po večernej sv. liturgii bude aj krátka eucharistická adorácia. V sobotu 2. septembra už začíname aj so slúžením večerných svätých liturgií, čiže na budúcu sobotu bude sv. liturgia aj večer o 18.00 hod.

Na budúcu nedeľu 3.9. pozývame na sv. liturgiu o 11.00 hod zvlášť prváčikov a všetkých ostatných žiakov, aj s ich školskými taškami. Totiž počas tejto sv. liturgie im požehnáme školské tašky, aby im dobre slúžili v ich školských povinnostiach.

Spovedáme na prvý piatok ako zvyčajne, vo štvrtok a piatok od 17.00 hod.. Chorých budeme spovedať v piatok od 8.00 hod. Ak máte staršiu osobu alebo chorého, kto by mal záujem o prvopiatkové spovede po domoch, nahláste nám ho. 1. septembra začína v našom byzantskom obrade nový cirkevný liturgický rok a 4. septembra aj nový školský rok, aj toto je vhodná príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

Ako redemptoristi organizujeme na budúci rok spoločnú púť do Svätej Zeme v termíne 20. – 27.04. 2024, odchádza sa z Košíc, základná cena je 950 eur. Pri záväznom prihlásení sa treba zaplatiť aj zálohu 500 eur. Bližšie informácie na plagáte alebo v sakrestii.

Vzadu za lavicami si môžete zobrať prihlášky na prvú svätú spoveď a slávnostné sv. prijímanie eucharistie v tomto novom školskom roku 2023/24 v našej farnosti. Vypísanú prihlášku treba odovzdať kňazovi v chráme alebo v škole na náboženstve do 17.9.. Prvé stretnutie rodičov s deťmi bude v stredu 20. septembra o 19.00 hod. v kláštore. Príprava začína v septembri a končí v máji budúceho roku a spočíva okrem účasti detí na hodinách náboženstva, aj na účasti detí a rodičov na sviatočných a nedeľných sv. liturgiách, na sporadických špeciálnych pastoračných aktivitách pre deti, ako aj na každomesačných katechetických stretnutiach pre tieto deti a ich rodičov, čas sa určí na prvom stretnutí. Od začiatku nového školského roku, čiže od pondelka 4.9. by už tretiaci pripravujúci sa na prvú sv. spoveď, nemali pristupovať k sv. prijímaniu.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dalibor Ferenc bývajúci v Stropkove a Mgr. Simona Komišaková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 1x.

Gabriel Tokarský bývajúci v Stropkove a Diana Šeršeňová bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 2x.

Ing. Patrik Patrík bývajúci v Medzilaborciach a MUDr. Viktória Kostilníková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 2x.

Erik Murín bývajúci v Prešove a Nikola Varcholíková pochádzajúca zo Stropkova a bývajúca v Prešove, ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Farské oznamy 20.08.2023

Sv. liturgie budú tento týždeň ako zvyčajne. V stredu je Novéna k MUP a v piatok 25. augusta je liturgická spomienka na bl. mučeníka Metoda Trčku a preto je aj voľnica, po večernej sv. liturgii bude aj moleben k bl. Metodovi.

V sobotu odchádza autobus na odpust bl. Metoda do Michaloviec od cerkvi o 15.00 hod.. Ešte je možné sa dopísať na zoznam pútnikov vzadu za lavicami.

Duchovné a formačné centrum Ivana Mastiliaka ponúka 4 mesačný formačný program – cesta uzdravenia. Počas 4 mesiacov bude 8 stretnutí, 4 spoločné v týchto termínoch (28.9., 26.10., 23.11., 14.12) ostatné stretnutia budú individuálne po vzájomnej dohode s o. Metodom, ktorý dáva tieto špeciálne duchovné cvičenia na tému vnútorného uzdravenia. Je potrebné nahlásiť sa do 20.9.2023 na emailovej adrese duchovnecssr@gmail.com alebo osobne u o. Antona Verbovského CSsR

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Gabriel Tokarský bývajúci v Stropkove a Diana Šeršeňová bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 1x.

Ing. Patrik Patrík bývajúci v Medzilaborciach a MUDr. Viktória Kostilníková bývajúca v Stropkove, ohlasujú sa po 1x.

Erik Murín bývajúci v Prešove a Nikola Varcholíková pochádzajúca zo Stropkova a bývajúca v Prešove, ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Mladí, ktorí v roku 2024 plánujú prijať sviatosť manželstva v našej cerkvi, nech sa hlásia na farskom úrade. Najlepšie je hlásiť sa osobne, ale je to možné aj emailom (metodcssr@yahoo.com), či telefonicky (0911 525 794).

V piatok 18.8. odišiel do večnosti p. Albín Hričan, dnes večer o 18.00 hod. je modlenie, v pondelok bude o 12.00 hod. pohrebná sv. liturgia a o 13. pohrebné obrady.

Farské oznamy 13.08.2023

Dnes je zbierka na katechizáciu a katolícke školy.
Dnes večer o 19.00 hod je v kláštore stretnutie kurátorského zboru so správcom farnosti.
Sv. liturgie budú tento týždeň ako zvyčajne. S tým, že v utorok máme prikázaný sviatok Zosnutia našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky, Márie, vždy Panny a sv. liturgie budú ráno o 8.00 hod., potom o 16.00 hod a o 18.00 hod., pri každej sv. liturgii bude aj mirovanie.
Na budúcu nedeľu je odpust v Ľutine. V sobotu pôjde autobus z Bukoviec o 14.00 hod. (vracať sa späť bude pred polnocou) a môže zobrať aj stropkovských pútnikov. Prosíme, zapíšte sa vzadu do zoznamu, kto by rád šiel s týmto autobusom do Ľutiny. Povzbudzujeme k putovaniu a účasti na tejto najväčšej gréckokatolíckej odpustovej slávnosti. Program odpustu je na nástenke.
V stredu je Novéna k MUP a po večernej sv. liturgii bude v kláštore stretnutie so ženami, ktoré upratujú chrám. Stretnutie sa bude týkať nielen upratovania chrámu, ale aj iné záležitosti ohľadom farnosti.
Na odpust bl. Metoda do Michaloviec organizujeme autobus na sobotňajší večerný program. Záujemcovia nech sa zapíšu do zoznamu za lavicami. Ženy, ktoré upratujú chrám, kantori i kurátori majú túto púť autobusom zadarmo. Stále platí pozvánka aj na sobotňajšiu cyklopúť zo Stropkova do Michaloviec. Cyklopútnici by sa naspäť už vracali autobusom.
V piatok 11.8. odišiel do večnosti Juraj Červeňák. Pohreb bude v pondelok o 13.00 hod., modlenie dnes o 19.00 hod..

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Patrik Kuzmovič bývajúci vo Svidníku a Mária Božiková bývajúca vo Svidníku, ohlasujú sa po 3x.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.
Dôležitý oznam pre tých, ktorý v roku 2024 plánujú sobáš v našej cerkvi, aby dohodli svoj termín so správcom farnosti a spolu s ním si naplánovali predmanželskú prípravu. Najlepšie osobne, ale je to možné aj emailom (metodcssr@yahoo.com), či telefonicky (0911 525 794).
Viete, že budujeme v našom kláštore duchovné a formačné centrum o. Jána Ivana Mastiliaka za ktoré je zodpovedný o. Anton. V ponuke sú rôzne duchovné a formačné stretnutia pre kňazov, manželky kňazov, rehoľníkov, ale aj vás laikov. Jednou z prvých ponúk je 4 mesačný program – cesta uzdravenia. Počas 4 mesiacov bude 8 stretnutí, 4 spoločné v týchto termínoch (28.9., 26.10., 23.11., 14.12) ostatné stretnutia budú individuálne po vzájomnej dohode s o. Metodom, ktorý dáva tieto špeciálne duchovné cvičenia na tému vnútorného uzdravenia. Teda, kto cíti, že potrebuje pomôcť s nejakým dlhodobým problémom, či duchovným zranením, nech sa prihlási. Program je určený pre osoby vo veku od 20 do 45 rokov. Počet účastníkov je maximálne 20 osôb. Príspevok je dobrovoľný, ak to nie je spojené s ubytovaním a stravou. Nemusíte, ale môžete bývať v kláštore, kedže program bude obsahovať prednášky, osobnú lektúru, modlitby a duchovné rozhovory a bude prebiehať len večer od 16.30 hod. do 21.30 hod. raz za mesiac. Nahlásiť sa je potrebné do 20.9.2023 na emailovej adrese duchovnecssr@gmail.com alebo u o. Antona Verbovského. Viac informácii získate u o. Metoda alebo o. Antona.

Farské oznamy 6.8.2023

Sv. liturgie budú celý tento týždeň ako zvyčajne. Na budúcu nedeľu 13.8. je zbierka na katechizáciu a katolícke školy. O týždeň je odpust v Klokočove.

Na budúcu nedeľu 13.8. pozývam kurátorov o 19.00 na naše prvé stretnutie do kláštora. Chcem sa spoznať s kurátorským zborom a vypočuť si vaše podnety ohľadom farnosti. Neskôr budú nasledovať ďalšie stretnutia s kantormi, ženami, ktoré upratujú chrám, speváckym zborom, spoločenstvami rodín, modlitieb matiek, mládežou, miništrantmi. Ale aj každý veriaci môže prísť priamo za správcom farnosti a povedať mu svoje postrehy a nápady ohľadom nášho farského spoločenstva.

Program odpustu v Ľutine je na nástenke. Na odpust bl. Metoda do Michaloviec organizujeme autobus na sobotňajší program, kde okrem sv. ruženca, veľkej večierne a sv. liturgie sú aj modlitby za uzdravenie na príhovor bl. Metoda s pomazaním jeho olejom. Je potrebné sa zapísať v sakrestii. Ženy, ktoré upratujú chrám, kantori i kurátori majú túto púť autobusom zadarmo. Stále platí pozvánka aj na sobotňajšiu cyklopúť zo Stropkova do Michaloviec.

Je aktualizovaný harmonogram upratovania chrámu na ďalšie obdobie. Stále platí pozvánka pre ďalšie ženy, ktoré sa chcú zapojiť do upratovania nášho chrámu. Vytvoria sa dve skupiny z rodičov detí, ktoré sa budú pripravovať v budúcom školskom roku na prvú sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie.

Minulý piatok odišla do večnosti Monika Piskoríková a Veronika Beríková. Prvý pohreb bude v pondelok o 9.00 hod., druhý o 11.00 hod., s tým, že predtým bude aj pohrebná sv. liturgia o 10.00 hod.

Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Toriský bývajúci v Košiciach a Anna Šmilňáková bývajúca v Stropkov – Bokša, ohlasujú sa po 3x.

Patrik Kuzmovič bývajúci vo Svidníku a Mária Božiková bývajúca vo Svidníku, ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Môžete si zakúpiť augustové číslo Misionára, spravené už pod vedením o. Atanáza alebo zobrať, kto si ho objednal.

Farské oznamy 30.07.2023

Sv. liturgie ráno o 6.30, večer o 18.00 hod. V stredu je pred sv. liturgiou Novéna k MUP, vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme pri všetkých sv. liturgiách ako obvykle a vo štvrtok a piatok od 17 00 hod. a v piatok chorých po domoch od cca 8.00 hod.

Na budúcu nedeľu máme sv. liturgie dopoludnia o 8.00 hod., o 9.30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11.00 hod. sv. liturgia. Večerná sv. liturgia je o 18.00 hod. Keďže máme aj sviatok Premenenia Pána tak pri všetkých sv. liturgiách bude aj mirovanie. Na budúcu nedeľu je aj odpust na hore Zvir v Litmanovej, program je na plagáte. Autobus tam ide v nedeľu o 5.00 hod., vzadu sa môžu záujemcovia aj zapísať.

V mesiaci august nás čakajú tradičné odpusty: v Klokočove (12.-13.8.), V Ľutine (19.-20.8.), v Michalovciach odpust nášho bl. Metoda (26.-27.8.) Do Michaloviec organizujeme aj autobus na sobotňajší program a okrem toho aj cyklopúť v sobotu, samozrejme ak budú záujemcovia. Je potrebné sa zapísať v sakrestii. Ženy, ktoré upratujú chrám, kantori i kurátori majú túto púť autobusom zadarmo, len sa treba nahlásiť, kto chce ísť. V sobotu je aj 11. ročník pešej púte z Nižného Hrabovca do Michaloviec, ktorú organizuje o. Atanáz.

Pripravujeme harmonogram upratovania chrámu na ďalšie obdobie, ak by sa chceli nejaké nové ženy zapojiť do upratovania, k čomu vás vrele povzbudzujeme, nech mi dajú vedieť, aby som ich potom dopísal do aktuálneho zoznamu. Aj samotné skupinky môžu niekoho osobne osloviť. Na každej sv. liturgii sa modlíme za tých, ktorí milujú krásu Božieho domu. Je to dôležitá a veľmi cenná služba pre chrám a vaša obeta Bohu. Pán Boh zaplať všetkým ženám, ktoré doteraz vykonávajú túto službu upratovania našej cerkvi.

Organizuje sa kresťansky tábor na Bukovej Hirke pre deti od 7 do 14 rokov v termíne 8.-10. augusta, cena je 18 eur, viac informácií nájdete na plagáte. Hlásiť sa treba priamo o. Petrovi Calkovi.

Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Toriský bývajúci v Košiciach a Anna Šmilňáková bývajúca v Stropkov – Bokša, ohlasujú sa po 2x.

Patrik Kuzmovič bývajúci vo Svidníku a Mária Božiková bývajúca vo Svidníku, ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Farské oznamy 23.7.2023

Liturgický program je tento týždeň ako obvykle. V stredu je pred sv. liturgiou Novéna k MUP. Vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi.
Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 800 hod., o 930 hod. (cirkevnoslovanská) a o 1100 hod. sv. liturgia. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Na budúcu nedeľu je aj odpust na Bukovej Hirke, hlavná sv. liturgia je o 10.30 hod. s vladykom Petrom Rusnákom a bude spojená aj s posviackou zvona.
Budúca nedeľa je posledná v mesiaci, preto je zbierka na náš chrám.

Pripomínam o možnosti parkovať na našom kláštornom dvore pre účastníkov bohoslužieb alebo návštevníkov kláštora.

Posledný augustový víkend, presnejšie 26.-27.8., je viceprovinciálna odpustová slávnosť blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku v Bazilike minor v Michalovciach. Plagát s programom je na nástenke. Pozývam, že kto by sa chcel zúčastniť cyklopúte k bl.Metodovi v sobotu 26.8. zo Stropkova do Michaloviec, nech sa u mňa nahlási. Naspäť sa už vrátime autobusom. Kto by mal záujem ísť v sobotu poobede autobusom na odpust do Michaloviec, takisto nech mi dá vedieť alebo v sakrestii cerkovníkom. Uvidíme podľa počtu záujemcov. Ženy, ktoré upratujú chrám, kantori i kurátori budú mať túto púť autobusom zadarmo. V sobotu 26.8. sa uskutoční aj 11. ročník pešej púte z Nižného Hrabovca do Michaloviec pod vedením o. Atanáza CSsR – plagát je na nástenke.

Organizuje sa kresťansky tábor na Bukovej Hirke pre deti od 7 do 14 rokov v termíne 8.-10. augusta, cena je 18 eur, viac informácii nájdete na plagáte.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Toriský bývajúci v Košiciach a Anna Šmilňáková bývajúca v Stropkov – Bokša, ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services