Farské oznamy 14.4.2024

Začíname tretí týždeň po Pasche.

Liturgicky program v našom chráme je ako zvyčajne: Program je na nástenke ako aj na internetovej stránke našej farnosti.

o.Jozef Jurčenko bude od 17. apríla do 21. apríla na farských misiách vo Fijaši, aj tento týždeň má o. Anton duchovnú obnovu pre študentov z Prešova, prosíme o Vaše modlitby za obe akcie.

Pripomíname najbližšie májové akcie: Mariánska duchovná obnova s o. Jozefom Trojom a Cesta uzdravenia s o. Metodom Lukačikom a púť do Medžugoria s o. Pavlom Tomkom, termín púte sa posúva o jeden deň, vyráža sa v pondelok na obed a prichádza sa v sobotu okolo obeda, pri prihlasovaní sa platí plná suma 265 eur. Hlási sa treba do konca apríla u o. Pavla, ktorý pôjde so skupinou z našej farnosti, je už vyše 10 ľudí z našej farnosti.

Vzadu za lavicami si všimnite dve nové publikácie z nášho Vydavateľstva Misionár, jednu z nich napísal o. Jozef Troja – Ružencové tajomstvá. Druhá je Spytovanie svedomia pre deti. Môžete si ich zakúpiť, cena jednej brožúrky je 2 eurá.

Ohlášky: sviatosť manželstva hodlajú prijať títo snúbenci : Peter Kaňa bývajúci v Lehote pod Vtáčnikomnáboženstva rímskokatolíckeho a Lenka Demjanová bývajúca v Stropkove náboženstva gréckokatolíckeho. Ohlasujú sa po tretíkrát.

Na budúcu sobotu 20. apríla bude sobáš bez sv. liturgie o 16.00 hod.

V sobotu 20. apríla o 15.30 hod je aj futbal pre miništrantov s o. Jozefom Trojom.

Na budúcu nedeľu bude prvá zbierka na seminár.

1. mája bude turistický deň s otcom arcibiskupom Jonášom, viac informácii na plagáte.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár