Farské oznamy 7.4.2024

Začíname druhý týždeň po Pasche.

Liturgicky program tento týždeň bude ako zvyčajne: sv. liturgie ráno 6.30 hod a večer o 18.00 hod., s tým, že v utorok sa tématicky na kázni venujeme rodinám, v stredu je venovaná Matke ustavičnej pomoci a pred sv. liturgiou je neustála novéna a vo štvrtok máme moleben k bl.Metodovi Trčkovi, v piatok je krátka eucharistická adorácia a pobožnosť. Program je nielen vonku vo vitrínke, ale aj na internete na stránke farnosti.

Na budúcu sobotu o 15.00 hod. (ale aj v nedeľu, pre niektorých) bude stretnutie pre rodičov s deťmi pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie.

Počas tohto týždňa má o. Anton Verbovský v kláštore duchovnú obnovu pre cirkevnú školu z Prešova, o. Jozef Jurčenko bude cez víkend na obnove misií v Pakostove, prosíme o modlitby.

Pripomíname najbližšie májové akcie: Mariánska duchovná obnova s o. Jozefom Trojom a Cesta uzdravenia s o. Metodom Lukačikom a púť do Medžugoria s o. Pavlom Tomkom.

Na parkovisku pred kláštorom pri ceste sa uvoľnilo jedno parkovacie miesto, kto má záujem nech sa hlási u o. Metoda.

Ohlášky: sviatosť manželstva hodlajú prijať títo snúbenci : Peter Kaňa bývajúci v Lehote pod Vtáčnikomnáboženstva rímskokatolíckeho a Lenka Demjanová bývajúca v Stropkove náboženstva gréckokatolíckeho. Ohlasujú sa po druhýkrát. Sobáš majú 20. apríla o 14.00 hod.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár