Farské oznamy 25.02.2024

Dnes je februárová zbierka na náš chrám.

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. nie je pôstna večiereň, ale stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v našom chráme.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k bl. Metodovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP a v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka adorácia. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová. V sobotu a nedeľu sv. liturgie ako obvykle. V sobotu máme tretiu zádušnú sobotu, ráno po zádušnej sv. liturgii budeme brať panychídu s hramotami, ktoré ešte môžete doplniť v sakristii.

V nedeľu 3. marca večer o 18.00 hod. spieva počas sv. liturgie náš zbor sv. Cyrila a Metoda. Pozývame do zboru aj nových členov, ktorí by chceli takto slúžiť Bohu a farnosti.

Máme prvopiatkový týždeň, spovedáme počas sv. liturgií. Chorých v piatok dopoludnia.

Na budúci víkend začína pôstna duchovná obnova v kláštore, ešte sa môžete prihlásiť u o. Pavla. V polovici marca budú večerné duchovné cvičenia o modlitbe. Program večerných duchovných cvičení začína večernou liturgiou od 18.00 hod a pokračuje prednáškou, osobným rozhovorom a spoločnou modlitbou v kláštore asi do 21.30 hod.

Štvrtok 22. februára odišla k nebeskému Otcovi zaopatrená sviatosťami p. Mária Dovičáková. Pohreb je dnes o 13.30 hod v Dome nádeje.

V sobotu 2. marca bude vysvätený v Litomeřiciach za biskupa P. Stanislav Přibyl, redemptorista, kedysi bol pražský provinciál redemptoristov.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár