Farské oznamy 24.3.2024

Dnes je spoločné spovedanie od 15.00 hod. Potom budeme spovedať už len do stredy.

Začíname svätý a veľký týždeň preto aj liturgie sú najkrajšie v roku a pozývajú nás ponoriť sa do tajomstvo nášho Vykúpenia a Spásy. Celý veľký týždeň, ktorého vyvrcholením je Pánova Pascha je ústredným týždňom celého cirkevného roka. Pozývame prichádzať každý deň na bohoslužby.

Vo svätý a veľký pondelok máme aj prikázaný sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičky, sväté liturgie sú o 8.00 hod., o 16.00 hod. a večerná sv. liturgia o 18.00 hod. je Večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho.

V utorok a v stredu je ráno o 7.00 hod. utiereň a večer o 18.00 hod. Liturgia vopred posvätených darov, v stredu o 17.30 hod. je aj Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Spovedáme len do stredy. Vo Veľký štvrtok je ráno o 7.00 hod. utiereň a večer o 17.00 hod. je Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, po nej bude hneď nasledovať utiereň so strasťami, čiže evanjeliami o utrpení Ježiša Krista.

Veľký piatok je prísny pôst, čiže zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec s pôstom, kde sa môžeme nanajvýš len raz dosýta najesť a dvakrát občerstviť a zároveň je to prikázaný sviatok. Ráno o 8.00 hod. sú Kráľovského hodinky a poobede o 15.00 hod Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu. V ten deň je zbierka na Boží hrob. Prosíme zapísať sa do zoznamu, kto a kedy chce mať poklonu pri hrobe, čiže hodinku modlitby. Chrám bude otvorený do 22.00 hod.

Svätá a veľká sobota. Ráno o 7.00 hod Jeruzalemská utiereň a večer o 17.00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého. Chrám bude otvorený do 22.00 hod.

Svätá a veľká nedeľa Paschy – svetlé Kristovo vzkriesenie. Ráno o 5.00 hod. Veľká utiereň vzkriesenia s požehnaním jedál. Sv. liturgie o 8.00, o 9.30, o 11.00 hod, večerná sv. liturgia nebude, ale poobede o 15.00 hod. vás pozývame na Veľkú večiereň.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok a sv. liturgie budú o 8.00, o 9.30, o 11.00 hod, večerná sv. liturgia nebude, ale poobede o 15.00 hod. vás pozývame na Veľkú večiereň. Pri každej sv. liturgii bude myrovanie a po poslednej sv. liturgii o 11.00 hod bude aj sprievod okolo chrámu.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok a sv. liturgiu budú ráno o 8.00 hod. a večer o 18.00 hod.

Celý liturgický program slávenia veľkonočných sviatkov sa nachádza na nástenke, na internetovej stránke farnosti ako aj je vytlačený vzadu na stolíku, ktorý si môžete zobrať.

Pamätajme, že v nedeľu Paschy sa bude meniť zimný čas na letný, čiže z 2.00 hod na 3.00 hod.

Predveľkonočné upratovanie bude vo štvrtok 28.3.  o 15.00 hod., aby sa to do sv.liturgie stihlo. Pozývame všetkých ochotných prísť pomôcť.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár