Farské oznamy 3.3.2024

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k sv. Jozefovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP a v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude eucharistická adorácia s piesňami s Taize. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová cesta mládeže, pozývame. V sobotu a nedeľu sv. liturgie ako obvykle. V sobotu máme štvrtú zádušnú sobotu, o 7.00 hod. po zádušnej sv. liturgii budeme brať panychídu s hramotami, ktoré ešte môžete doplniť v sakristii.

V piatok 8.3. bude eucharistická adorácia s piesňami s Taize.

V sobotu 9. marca o 15.00 hod. je stretnutie rodičov s deťmi pripravujúcich sa na sv. prijímanie a prvú sv. spoveď.

Na budúcu nedeľu 10.3. je stretnutie záujemcov o synodálnu cestu v našej farnosti o 15.45 hod. v suteréne. Je potrebné si prečítať záverečný dokument synody z minulého októbra, ktorý je na internete.

V pondelok až piatok 11.-15. marca budú večerné duchovné cvičenia o modlitbe. Vedie ich o. Metod Lukačik, hlási sa u neho. Program večerných duchovných cvičení začína večernou liturgiou od 18.00 hod v chráme a pokračuje prednáškou, osobným rozhovorom a spoločnou modlitbou v kláštore asi do 21.30 hod. Príspevok je dobrovoľný.

V piatok odišla do večnosti p. Mária Buraková. V pondelok o 10.00 hod. bude pohrebná sv. liturgia v chráme a po nej o 11.00 hod. pohrebné obrady v Dome nádeje.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár