Farské oznamy 10.3.2024

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k sv. Jozefovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP a po sv. liturgii o 20.00 hod. bude Utiereň s celým kánonom sv. Andreja Krétskeho. Patrí to k perlám východnej pôstnej liturgie. Bude to trvať veľmi dlho cca 2,5 hodiny, ale príďte aspoň na chvíľku do chrámu na túto pôstnu liturgiu. Bude treba si priniesť brožúrku Moja modlitba. V piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka eucharistická adorácia. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová našich miništrantov. V sobotu a nedeľu sv. liturgie ako obvykle.

V piatok 15. marca si ako redemptoristi pripomíname veľkého svätca sv. Klementa Hofbauera.

V sobotu 16. marca po rannej sv. liturgii, ktorá bude o 7.00 hod., bude ešte Akatist k Presv. Bohorodičke, keďže je Akatistová sobota.

V sobotu poobede 15.30 hod je aj futbal pre miništrantov, stretnutie je pri cirkevnej škole.

Dnes je stretnutie záujemcov o synodálnu cestu v našej farnosti o 15.45 hod. v suteréne. Môžeme sa porozprávať o všeobecnej cirkvi, miestnej cirkvi alebo o našej farnosti. Mali by sme vychádzať zo záverečného dokumentu synody z minulého októbra.

Večerné duchovné cvičenia o modlitbe nebudú, keďže sa nikto neprihlásil a o. Metod na týždeň vycestoval na školenie. Zastupuje ho o. Jozef Troja.

Pozývame na púť do Medžugoria 26.-31. mája. Išli by sme autobusom s cestovnou kanceláriou Šoltes. Cena je 265 eur. Viac info je na plagáte. Z kláštora by bol sprievodcom našej skupiny o. Pavol Tomko, u ktorého sa aj treba hlásiť na púť.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár