Farské oznamy 31.3.2024

Dnes je ešte nedeľná paschálna Veľká večiereň o 15.00 hod.

Slávime svetlý týždeň. Celý týždeň je voľnica, teda aj v piatok.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok a sv. liturgie budú o 8.00, o 9.30, o 11.00 hod, večerná sv. liturgia nebude, ale poobede o 15.00 hod. vás pozývame na Veľkú večiereň. Pri každej sv. liturgii bude myrovanie a po poslednej sv. liturgii o 11.00 hod bude aj sprievod okolo chrámu.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok a sv. liturgiu budú ráno o 8.00 hod. a večer o 18.00 hod.

Ostatné dni svetlého týždňa sú už bohoslužby ako obvykle, ale s veľkonočnou radosťou. Celý liturgický program slávenia sa nachádza na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Vo svetlom týždni spovedáme až na sv. liturgiách na prvý piatok 5.4. a chorých dopoludnia.

Ohlášky: sviatosť manželstva hodlajú prijať títo snúbenci : Peter Kaňa bývajúci v Lehote pod Vtáčnikomnáboženstva rímskokatolíckeho a Lenka Demjanová bývajúca v Stropkove náboženstva gréckokatolíckeho. Ohlasujú sa po prvýkrát.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou službou a obetou k príprave a krásnemu sláveniu týchto veľkonočných sviatkov. Christos voskrese!

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár