Farské oznamy 8.10.2023

Farské oznamy 8.10.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne.

Okrem úmyslov na sv. liturgiu prijímame aj úmysly na osobitnú modlitbu príhovoru počas sv. liturgie tzv. vypomínky. V tom čase, keď sú už hlavné úmysly sv. liturgii obsadené, je možnosť modliť sa aj na naliehavé úmysly a prosby v každej potrebe. Dar za vypomínky je dobrovoľný a príhovor môže trvať aj viac dní.

Na budúci víkend 14.-15. októbra je odpust Arcibratstva sv. ruženca v Bazilike v Michalovciach. Pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca na tento odpust.

O 8 dní, (v pondelok – 16.10.) budeme sláviť sviatok sv. Gerarda Maielu, svätého rehoľného brata redemptoristu. Je patrónom matiek a detí, patrónom dobrej svätej spovede a osobitne patrónom matiek požehnanom stave. Taktiež je známym orodovníkom v problémoch s počatím nového života. Vás všetkých: matky s deťmi, manželské páry, ktoré chcú počať dieťatko, ako aj tých, čo sa chcú dobre vyspovedať, Vás pozývame na jeho sviatok v pondelok večer na sv. liturgiu a na spoločnú modlitbu molebenu k sv. Gerardovi a ucteniu si jeho relikvií spojenou s modlitbou príhovoru so šatkou sv. Gerarda. Budete si môcť aj zakúpiť posvätenú šatku sv. Gerarda.

V pondelok 23.10. pôjde zo Stropkova autobus na evanjelizačnú akciu GODZONE. Pozývame zvlášť mladých z našej farnosti. Prihlasovanie bude prebiehať len mailom. Na farskej nástenke je plagát s ďalšími informáciami.

Nový stolový kalendár redemptoristov je vzadu a stojí 3 eura.

Povzbudzujeme k predplatnému časopisu Misionár (21eur)Slova (27 eur). Vedzme, že tým podporujeme našu gréckokatolícku cirkev a prispievame k šíreniu kresťanskej viery a vzdelania. V Misionári sa dozviete viac o našom živote, misiách, i duchovnosti a v Slove o dianí v gréckokatolíckej cirkvi a zaujímavé témy z východného kresťanstva. Zapisuje sa v zákrestii. Môžete si zakúpiť aj októbrový Misionár.

V našom kláštore budujeme Duchovné a formačné centrum o. Ivana Mastiliaka, za ktoré je zodpovedný o. Anton Verbovský. Hľadáme výpomoc v kuchyni ako aj s prípravou izieb v čase duchovných cvičení zvlášť počas víkendov. Záujemcovia o túto službu a pomoc nech sa osobne prihlásia predstavenému kláštora o. Metodovi Lukačikovi.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Antoš bývajúci v Stropkove a Simona Sabolová bývajúca v Bystrom, ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Od tejto nedele do štvrtku budú v kláštore duchovné cvičenia pre kňazov, prosíme o modlitby. V takisto v dnešnú nedeľu takisto začínajú ľudové misie v Dvoriankach, prosíme o modlitby.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár