Farské oznamy 26.11.2023

Dnes je zbierka na fond redemptoristov v Ríme.

Dnes poobede je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v chráme.

Dnes je aj stretnutie kurátorov v kláštore o 17.00 hod.

Liturgický program ako zvyčajne, po utorkovej sv. liturgii Akatist požehnania rodín, v stredu Novéna k MUP 17.30 hod, vo štvrtok po sv. liturgii Moleben k bl. Metodovi, v piatok Eucharistická adorácia.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci december. Spovedať budeme pri všetkých sv. liturgiách ako obvykle a takisto aj vo štvrtok a piatok od 18 00 hod. dvaja kňazi a v piatok spovedáme chorých po domoch od cca 8 00 hod.

Na budúcu sobotu 2.12. je futbal pre miništrantov s o. Jozefom Trojom o 15.30 hod. Stretnutie je pri Cirkevnej ZŠ. Pozývame aj nových chlapcov miništrovať.

Na ďalší víkend je predvianočná dvojdňová duchovná obnova s o. Antonom, môžete sa ešte prihlásiť. A o dva týždne 8.-10.12. v našom kláštore stretnutie chlapcov s redemptoristami na tému povolania. Vedie to o. Miroslav Bujdoš CSsR.

V sakristii sú knižné kalendáre a kniha pre členov Spolku sv. Cyrila a Metoda, je potrebné aj uhradiť nové členské 7 eur. Inak stojí knižný kalendár v Brázde Metodovej samostatne 3 eurá.

Stále hľadáme pomoc do kuchyne zvlášť počas duchovných cvičení.

Je už možné zapisovať intencie na sv. liturgie na budúci rok v cerkvi, ak nie sú intencie na presný termín, môžu sa slúžiť aj osobitne v kláštore.

Dnes začínajú štvordňové duchovné cvičenia pre kňazov, ktoré vedie vladyka Milan Chautur, prosíme o modlitbu.

Na budúcu nedeľu je druhá tohoročná zbierka na Charitu. Podporujúc charitu pomáhame chudobným. Môžete sa na internete oboznámiť, čo všetko Prešovská gréckokatolícka charita robí pre núdznych.

Nový nástenný kalendár 2024 o Duchovno – formačného centra o. Jána Mastiliaka CSsR je vzadu za 60 centov.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár