Farské oznamy 1.10.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne. V utorok po sv. liturgii bude  časť Akatistu rodín, keďže v tento deň sa chceme venovať aj v kázni aj v modlitbe osobitne rodinám a manželskému povolaniu. V stredu 17.30 hod je Novéna k MUP pred sv. liturgiou. V tento deň spomíname v našej redemptoristickej rodine blahoslaveného redemptoristu Františka Xaviera Seelosa. Vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Po sv. liturgii bude aj Eucharistická adorácia. Spovedať budeme pri všetkých sv. liturgiách ako obvykle a vo štvrtok a piatok od 17 00 hod. a v piatok chorých po domoch od cca 8 00 hod.

Dnes je stretnutie pre všetkých, ktorí žijú v tzv. iregulárnych situáciách o 15.00 hod. v kláštore.

Púť do Litmanovej na budúcu nedeľu (8.10.) pôjde o 6.00 hod. od Gymnázia.

Keď počas sv. liturgie počujete viac mien, ako bolo zvykom. Tak ide o to, že prijímame na sv. liturgie nielen úmysly – intencie, ale kto potrebuje aj osobitnú modlitbu príhovoru tzv. vypomínky, v tom čase, keď sú už hlavné úmysly liturgii obsadené. Dar za vypomínky je dobrovoľný a príhovor môže trvať aj viac dní. Budeme sa ich modliť nielen v chráme počas sv. liturgie, ale aj počas našich spoločných modlitieb v kláštore.

Máme ružencový mesiac október pozývame k spoločnej modlitbe sv. ruženca, či už v chráme a či v rodinách, keďže modlitba sv. ruženca má veľkú silu a požehnanie.

V sobotu 7. októbra bude druhé stretnutie detí a rodičov pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie v chráme o 15.00 hod.

Modlíme sa v tomto čase za generálnu synodu biskupov v Ríme, ktorá bude prebiehať počas mesiaca október.

Pripomíname predplatné časopisu Misionár a Slova na budúci rok, kto si prihlási Misionár do 11. novembra, bude mať stolový kalendár zadarmo. Samostatne stojí náš stolový kalendár 3 eura.

Viete, že tvoríme v našom kláštore Duchovné a formačné centrum o. Jána Ivana Mastiliaka, za ktoré je zodpovedný o. Anton Verbovský. Hľadáme výpomoc v kuchyni i s prípravou izieb v čase duchovných cvičení zvlášť počas víkendov. Záujemcovia o túto službu a pomoc nech sa prihlásia rektorovi kláštora o. Metodovi Lukačikovi.

 

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Dominik Antoš bývajúci v Stropkove a Simona Sabolová bývajúca v Bystrom, ohlasujú sa po 1x.

 

Matúš Homza bývajúci v Stropkove a Romana Vránová bývajúca v Dolnom Kubíne, ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

V sobotu 30.09. odišla do večnosti Helena Soóšová. Pohrebná sv. liturgia bude v pondelok o 9.30 hod. a po nej pohrebné obrady o 10.30 hod.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár