Farské oznamy 22.10.2023

Dnes je zbierka na misie. Na budúcu nedeľu nebude tradičná zbierka na chrám, keďže v nedeľu5. novembra 2023 vyhlásil vladyka Peter Rusnák mimoriadnu zbierku na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením, ktoré zasiahlo naše územie 9. októbra 2023. V protopresbyterátoch, ktoré sú bližšie pri epicentre zemetrasenie poškodilo aj viaceré naše chrámy a farské budovy. Povzbudzujeme vás k štedrosti. Tu sa môže skutočne prejaviť naše spoločenstvo viery a lásky, že nám nie je ľahostajné utrpenie našich bratov a sestier. Zároveň pripomíname, že 12. novembra je zbierka na seminár. A v poslednú nedeľu v mesiaci november, namiesto tradičnej zbierky na chrám, spravíme zbierku na generálny fond solidarity redemptoristov v Ríme, ktorá sa koná raz v roku zvyčajne v novembri.

Liturgický program tento týždeň ako zvyčajne.

Zajtra (v pondelok) pôjde autobus na evanjelizačnú akciu GODZONE od našej cerkvi 15.35 hod. a od Tesca 15.40 hod.. Buďme presní.

V stredu budú dekanátne kňazské modlitby požehnania po sv. liturgii o 17.00 hod. v Bukovciach.

Na budúcu sobotu bude aj stretnutie miništrantov s o. Jozefom Trojom o 15.30 hod. v chráme. Pozývame aj nových chlapcov, ktorí by chceli začať miništrovať.

Na budúcu nedeľu je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca je  o 15.00 hod. v chráme.

Budúci víkend 27. – 29. októbra sa konajú v našom kláštore duchovné cvičenia na tému duchovné rozlišovanie. Vedie ich o. Pavol Tomko. Ešte sa môžete prihlásiť priamo u o. Pavla Tomka. Prosíme o modlitbu.

Dnes sa začali sv. misie v Starej Ľubovni, tak Vás prosíme o modlitby.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár