Farské oznamy 03.12.2023

Dnes je zbierka na Charitu.

Liturgický program tento týždeň v pondelok utorok, štvrtok, ako stále:

V stredu máme sv. Mikuláša, ráno sv. liturgia o 8.00 hod a večer o 17.30 hod Novéna k MUP a 18.00 hod. sv. liturgia. Po nej príde sv. Mikuláš pre deti.

V piatok je prikázaný sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou. Ráno sv. liturgia o 8.00 hod a večer o 16.00 hod a o 18.00 hod. Pri každej sv. liturgii bude aj Myrovanie.

Vo štvrtok po sv. liturgii sa pomodlíme Moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Ak niekomu chýba, nech si ju objedná v sakrestii.

V sobotu oslavuje náš spolubrat o. Milan Zaleha životné jubileum 50 rokov. Sv. liturgia je o 14.00 hod., po nej pohostenie v kláštore pre pozvaných hostí.

Budúci víkend 8. – 10. decembra je v našom kláštore stretnutie chlapcov s redemptoristami na tému povolania. Vedie to o. Miroslav Bujdoš. Ešte je možnosť sa prihlásiť.

Príprava na Vianoce: Od tohto týždňa každý štvrtok po sv. liturgii sa budeme modliť Moleben pred Narodením Ježiša Krista. Je potrebná brožúrka – Christos raždajetsja.

Kto by chcel podarovať nejaké stromčeky do chrámu, nech sa prihlási správcovi farnosti.

Spoločné upratovanie pred sviatkami bude v sobotu 23. decembra ráno o 8.00 hod., predtým sa ešte kurátori postarajú o postavenie stromčekov a mládež môže pomôcť s postavením betlehema a so zdobením stromčekov.

 

Spoločné predvianočné spovedanie bude v nedeľu 17.12. o 16.00 hod. Prosíme nenechávajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu, lebo spovedať v cerkvi budeme len do štvrtka 21.12., potom už len individuálne v kláštore študentov, či pracujúcich v zahraničí. Aj my sa potrebujeme pripraviť na sviatky.

Vzadu je knižný kalendár v Brázde Metodovej, stolový kalendár Misionára a dnes večer bude aj nástenný kalendár 2024 o DFC o. Jána Mastiliaka.

Spolu s farnosťou bl. V. Hopka organizujeme v januári Kurz Rút pre manželov, vedie ho o. Jozef Mareta, bude u nás v suteréne pod chrámom, termín je 19.-21.1.2024. Trvá len dva dni, ale môže veľa zmeniť vo vašom manželskom živote. Začína sa v piatok večer, sobota a nedeľa dopoludnia. Je to pozvanie obnoviť, či zachrániť svoje manželstvo. K účasti je nutné, že musia prísť obaja manželia. Hláste sa u správcu farnosti.

Prosíme o veľkú opatrnosť na schodoch kvôli ľadu. Odporúčame schádzať po bokoch a používať zábradlie.

 

 

 

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár