Farské oznamy 29.10.2023

Na sviatok sv. Demetera 26.10. Sv. Otec František vymenoval nového prešovského arcibiskupa a metropolitu o. Jonáša Jozefa Maxima, studitu, rodáka z Olšavice. Do jeho prevzatia úradu arcibiskupa riadi archieparchiu vladyka Peter. Nový arcibiskup má byť vysvätený podľa cirkevného práva do troch mesiacov. Vyprosujme mu potrebné milosti.

Dnes v nedeľu popoludní o 15.00. hod. je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca s o. Jozefom Trojom v chráme.

Liturgický program tento týždeň ako zvyčajne, s tým, že v stredu, kedy je štátny sviatok, je ranná sv. liturgia o 8.00 hod.

V stredu 1. novembra je modlitba za zosnulých na cintoríne spolu s rímskokatolíkmi o 14.00 hod. v dome smútku. Ako gréckokatolíci tam budeme mať panychídu. Potom sa presunieme na hroby našich redemptoristov, kde tiež odslúžime panychídu za redemptoristov. Večerná sv. liturgia v stredu bude za zosnulých redemptoristov a zosnulých veriacich z našej farnosti.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci november. Spovedať budeme pri všetkých sv. liturgiách ako obvykle a vo štvrtok a piatok od 17 00 hod. a v piatok chorých po domoch od cca 8 00 hod.

Na budúcu nedeľu je mimoriadna zbierka vyhlásená vladykom Petrom na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením.

Na budúcu nedeľu bude aj formačné stretnutie kantorov o 14.00 hod. v kláštore.

Vzadu sú sviečky za nenarodené deti po 2 eurá, aj takto sa môžete zapojiť do projektu sociálnej podpory pre tehotné ženy a matky s deťmi v krízových situáciách. Viac informácii vonku na nástenke.

V nedeľu 12. novembra bude XXI. ročník Metodovho memoriálu. Ste srdečne pozvaní. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým bývalým členom zboru sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa nielen pravidelne zúčastňovali, ale i spoluorganizovali tento Metodov memoriál od samého začiatku, keďže to už má 22 ročnú tradíciu. A chceme v nej pokračovať. Zároveň pozývame mladších spevákov do omladeného zboru sv. Cyrila a Metoda. Záujemcovia nech sa hlásia u správcu farnosti.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár