Farské oznamy 15.10.2023

Tento týždeň budú sv. liturgie ako zvyčajne.

O týždeň 22.10 je misijná nedeľa a na tento úmysel bude aj zbierka, ktorou podporíte aj našich misionárov a misijný apoštolát redemptoristov.

V nedeľu 5. novembra vyhlasuje vladyka Peter Rusnák v Prešovskej archieparchii mimoriadnu zbierku na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením. Buďme solidárni.

Zajtra v pondelok budeme sláviť sviatok sv. Gerarda Maielu, svätého rehoľného brata redemptoristu. Je patrónom matiek a detí, patrónom dobrej svätej spovede a osobitne patrónom matiek v požehnanom stave. Taktiež je známym orodovníkom v problémoch s počatím nového života. Všetkých Vás pozývame na jeho sviatok v pondelok večer na sv. liturgiu a na spoločnú modlitbu molebenu k sv. Gerardovi a ucteniu si jeho relikvií spojenou s modlitbou príhovoru so šatkou sv. Gerarda. Budete si môcť aj zakúpiť posvätenú šatku sv. Gerarda.

O týždeň pondelok 23.10. pôjde zo Stropkova autobus na evanjelizačnú akciu GODZONE. Pozývame zvlášť mladých z našej farnosti. Autobus stojí symbolické 2 eurá. A pôjde od 15.30 hod. od Tesca a návrat je okolo 23.00 hod. Prihlasovanie bude prebiehať len mailom – taborpremeneni@gmail.com.

Povzbudzujeme k predplatnému časopisu Misionár (21eur)Slova (27 eur). Vedzme, že tým podporujeme našu gréckokatolícku cirkev a prispievame k šíreniu kresťanskej viery a náboženského vzdelania. Predplatné časopisu môže slúžiť aj ako hodnotný celoročný darček pre niekoho iného. Zapisuje sa v sakristii. Nový stolový kalendár redemptoristov je vzadu a stojí 3 eura.

Máme ružencový mesiac októberv stredu 18. októbra prebieha celosvetová akcia milión detí sa modlí ruženec. V našej farnosti sa pripojíme k tejto modlitbe v stredu o 9.00 hod. kedy sa spolu s malými deťmi z cirkevnej školy pomodlíme sv. ruženec pred ikonou Matky ustavičnej pomoci. Pozývame aj ostatných rodičov s deťmi, ktorí sú dopoludnia doma, k tejto spoločnej detskej modlitbe sv. ruženca.

V piatok až nedeľu 27. – 29. októbra 2023 sa konajú v našom kláštore duchovné cvičenia pre katechetov náboženstva na tému duchovné rozlišovanie. Vedie ich o. Pavol Tomko. Jednako ponúkame túto možnosť duchovných cvičení aj ostatným záujemcom, všetkým, ktorí potrebujú čas stíšenia, modlitby a duchovnej obnovy. Hláste sa priamo u o. Pavla Tomka.

Ohlášky – sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Antoš bývajúci v Stropkove a Simona Sabolová bývajúca v Bystrom, ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár