Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 5.4.2021

Počas celého Svetlého týždňa pozývame vás aj naďalej k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.

• Svetlý utorok je odporúčaný sviatok: sv. liturgie ráno 8 00 hod. večer 18 00 hod.

• Svetlá streda: novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia.

• Svetlý štvrtok: o 18 00 hod. sv. liturgia.

• Svetlý piatok: o 18 00 hod. sv. liturgia.

• Svetlá sobotu: o 7 00 hod. sv. liturgia a po nej Moleben k sv. Jozefovi, nakoľko slávime rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.

• Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár