Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 25.6.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlíme druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede o 16 00 hod. a o 18 00 hod. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie.

V sobotu pozývame na brigádu ohľadne skrášľovania areálu okolo chrámu a kláštora a upratovanie chrámu pred odpustovou slávnosťou na 9 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Oznam: Odpustovú slávnosť, budeme sláviť 4 – 5.7.2023, Plagát o odpustovej slávnosti nájdete na nástenke. Počas odpustovej slávnosti 4.7.2023. Od 21 00 hod. budú chvály, na ktoré Vás srdečné pozývame. Večer Chvál – moc Eucharistie.

Ohlášky:

Denis Jačisko bývajúci v Krušinci a Simona Berešová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár