Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 18.6.2023

Oznamujeme vám, že s našou veriacou Annou Palkovou rod. Lapčakovou sa dnes rozlúčime o 14 00 hod. v Dome nádeje v Stropkove.

Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlíme prvú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlíme moleben k bl. Metodovi.

V sobotu je sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. sv. liturgia bude ďakovná a rozlúčková s o. Cyrilom Bučkom a o. Jozefom Vojtilom. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Oznam: Odpustovú slávnosť, budeme sláviť 4 – 5.7.2023, Plagát o odpustovej slávnosti nájdete na nástenke.

Poďakovanie: Chceme sa srdečne poďakovať veriacim, za prácu pri výmene tieniacej siete na plote. Srdečné Pán Boh zaplať za vašu pomoc.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár