Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.6.2023

Dnes večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok je sviatok Božského Srdca. sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. V tento deň je voľnica.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Oznam: Odpustovú slávnosť, budeme sláviť 4 – 5.7.2023, Plagát o odpustovej slávnosti nájdete na nástenke.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár