Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.03.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.
Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude krížová cesta, ktorú budú viesť deti z našej farnosti. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa sv. liturgie dopoludnia 8 00 (slovenská) 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Po liturgiách bude požehnanie ratolestí a myrovanie. Taktiež popoludní Vás srdečne pozývame na krížovú cestu, ktorá bude 14 00 hod. na Bukovej hôrke. Poobede o 16 00 hod. budeme spovedať viacerí kňazi pred sviatkami Paschy.
Samozrejme spovedať budeme už priebežne počas celého týždňa pri všetkých sv. liturgiách, chceme Vás poprosiť, aby ste využili túto možnosť na sviatosť zmierenia pred sviatkami Paschy. Spovedanie chorých bude v piatok od 8 00 hod. tých ktorý nechodia na prvé piatky, zapíšte mena a adresu v sakristii.

Oznam a pozvánka: púť do MEDŽUGORJA sa uskutoční 29.04. – 05.05..2023. Pút bude spojená s duchovným programom. Cena púte je 249,00,- eúr. V cene sú zahrnuté: doprava, cestovné poistenie, ubytovanie, poplatky spojené s pobytom v Medžugorí, raňajky a obed počas pobytu v Medžugorí. Nahlásiť sa môžete čim skôr, uzávierka prihlášok je do 15.04.2023 u o. Juraja Rizmana a taktiež sa dozviete bližšie informácie o tejto púti. Celý program visí na nástenke pre chrámom.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár