Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 19.03.2023

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 15 hod. bude krížová cesta, ktorú budú viesť deti druhej základnej školí. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu máme prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. sv. liturgie budú dopoludnia o 8 00 hod., a o 10 00 hod. a večer o 18 00 hod. Pri sv. liturgiách bude myrovanie.

Na budúcu nedeľu sa bude meniť čas z 2.00 na 3.00 hod. sv. liturgie budú dopoludnia o 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.
Oznam a pozvánka: púť do MEDŽUGORJA sa uskutoční 29.04. – 05.05..2023. Pút bude spojená s duchovným programom. Cena púte je 249,00,- eúr. V cene sú zahrnuté: doprava, cestovné poistenie, ubytovanie, poplatky spojené s pobytom v Medžugorí, raňajky a obed počas pobytu v Medžugorí. Nahlásiť sa môžete čim skôr, uzávierka prihlášok je do 15.04.2023 u o. Juraja Rizmana a taktiež sa dozviete bližšie informácie o tejto púti. Celý program visí na nástenke pre chrámom.

Pôstna aktivita: každoročne počas pôstu Slovenská Katolícka Charita ponuka aktivitu Pôstna Krabička pre Afriku 2023. Vzadu pri časopisoch sa nachádzajú obálky, v ktorých je pôstna krabička, ktorú treba poskladať.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár