Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 12.2.2023

Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Celý nastávajúci týždeň je zároveň národným týždňom manželstva. Naše mesto a farnosti sa do tejto akcie s radosťou zapojili. Počas celého týždňa budú mnohé aktivity a akcie pre manželské pary a nielen pre manželské páry ale aj ostatných. Plagát visí na nástenke pred chrámom.

V pondelok po večernej sv. liturgii bude BILICKE stretnutie žien.

V utorok večer o 18 00 hod. Vás srdečne pozývame do nášho chrámu na sv. liturgiu, ktorá je obetovaná za manželstva a rodiny s homíliou pre manželov. Po ktorej budú kňazské žehnajúce modlitby osobitne budeme žehnať aj manželským parom.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka Charitu.

Oznam: kto by mal záujem drahý bratia a sestry poukázať 2 percent zo svojej dane z príjmu na našu Viceprovinciu Michalovce redemptoristov, vzadu na stoliku sa nachádzajú vyhlásenia. Už vopred Vás z úprimného srdca ďakujeme.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár