Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 1.1.2023

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok – Predvečer Bohozjavenia Pána – ráno sv. liturgia nebude!!! A večer o 16 00 hod. bude Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého s veľkým svätením vody. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa + pôst! Taktiež chceli by sme Vás povzbudiť, aby v tento deň pri veľkom svätení vody sme boli voči sebe ohľaduplný a tolerantný. Ak by sa minula posvätená voda, tak potom dodatočne posvätíme vodu ešte raz.

V piatok – mame prikázaný sviatok Bohozjavenia Pána – dopoludnia sv. liturgie budú 8 00 hod., 9 30 hod. a o 11 00 hod. Večerná sv. liturgia o 18 00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Popoludní od 14 00 hod. budeme chodiť posväcovať vaše príbytky. Kto by mal záujem si nechať posvätiť príbytok na tento sviatok, môžete sa zapísať vzadu na papier na stolíku.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
V tomto týždni je prvo piatkový týždeň spovedať sa bude pri sv. liturgiách a stredu chorých od 8 00 hod.

Oznam: Kto ma záujem o nástenný gréckokatolícky kalendár na rok 2023, môže si ho zakúpiť. Cena je 0,50 €,-

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár