Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 4.12.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka pre generálny fond solidarity v Ríme. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok mame sviatok sv. Mikuláša – sv. liturgie budú ráno o 8.00 hod. a večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. (obetovaná za + o. Jozefa Čverčka – 30 výročie úmrtia) na večernú sv. liturgiu zvlášť pozývame deti s rodičmi, kde k nám zavíta sv. Mikuláš a rozdá chutné baličky.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok mame prikázaný sviatok – Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Sv. liturgie budú tri: ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. a pri sv. liturgiách bude myrovanie.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. bude stretnutie kurátorov v suteréne chrámu. Na budúcu nedeľu bude stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15 00.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár