Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 6.11.2022

Dnes Vás srdečne pozývame na 15 00 hod. členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok mame sviatok Zhromaždenia k sv. Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.
Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.
Oznam: Kto ma záujem o časopis MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať si ho v sakristii do 15.11.2022. Cena je na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár