Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 30.5.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k presvätej Bohorodičke o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. presvätej Bohorodičke.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičov a deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je sviatok Najsvätejšej Eucharistie. sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po liturgiách bude vyložená eucharistia.

V piatok: večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

V tomto týždni je prví piatkoví týždeň spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách, piatok od 17 00 hod, a piatok chorých 8 00 hod.

Od pondelka sa mení farba k lepšiemu. V našom okrese ideme do žltej farby čo pre nás znamená, je možné sláviť verejné bohoslužby pri 50 % obsadení kapacity chrámu. V praxi to pre nás znamená šachovnicové sedenie, ktoré je vyznačené. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy.
Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár