Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 28.8.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok mame sviatok Sťatia hlavy Jána Krstiteľa, sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod a večer o 18 00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Oznam: Začíname 19. septembra o 19.15 v priestoroch nášho kláštora KURZ ALFA. Tento kurz organizujeme v spolupráci so spoločenstvom Marana tha v Prešove. Bude sa konať od 19.9.2022, 1x do týždňa v pondelok od 19.15 Kurz trvá 11 týždňov. Bližšie informácie vám poskytne o. Pavol Tomko CSsR
Srdečne Vás pozývame, TEŠÍME SA NA VÁS !!!

Ohlášky:
Adam Krehlík bývajúci v Stropkove a Klára Jobková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár