Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 20.03.2022

Teraz po sv. liturgii je mimoriadna zbierka, ktorú vyhlásil otec arcibiskup metropolita Ján na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. vo všetkých chrámoch Prešovskej archieparchie.

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. bude v suteréne chrámu stretnutie kurátorov.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok máme sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod.,poobede 16 00 hod. a o 18 00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie.

V sobotu budeme sláviť štvrtá zádušnú sobotu – sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. O 17 00 hod. Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Poďakovanie: z úprimného srdca chceli by sme poďakovať organizátorom potravinovej a drogériovej zbierky na pomoc Ukrajine, deťom druhej základnej škole a zároveň vám, všetkým štedrým darcom za vašu ochotu a pomôcť.

V sobotu pozývame miništrantov a všetkých, ktorí budú mať záujem zahrať si futbal do telocvične. Stretneme sa pred chrámom o 15 30 hod.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár