Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 16.1.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na GTF PU a katolícke školy.

Dnes môžete opäť pristúpiť k sv. prijímaniu nezaočkovaní v čase o 14 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Verejné bohoslužby sú povolené v režime OP (čo znamená “očkovaní a prekonaní covid-19”). Zúčastniť sa na nich môže najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. Do režimu OP sa počítajú aj deti do 12 rokov a dvoch mesiacov a tí, ktorí sa nemôžu dať očkovať, majú potvrdenie od lekára a negatívny výsledok testu (PCR starý 72 hodín a AG starý 48 hodín). Pri vstupe do chrámu je potrebné preukázať sa potvrdením, prípadne covid passom, že spĺňate vyššie uvedené podmienky.

Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Každú sobotu je nácvik liturgického spevu o 14 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár