Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.4.2021

V nedeľu 11. apríla 2021 sa o 12.00 hod. rozozvučia chrámové zvony na 10 minút za všetkých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Všetci sme pozvaní, aby sme si pri tomto zvonení na nich spomenuli vo svojich modlitbách. Prosme o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

Pozývame vás aj naďalej k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.

• Streda: novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia.
• Piatok: o 18 00 hod. sv. liturgia. a po liturgii bude Adorácia.
• Sobotu: o 7 00 hod. sv. liturgia a po nej Moleben k sv. Jozefovi, nakoľko slávime rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.
• Tretia nedeľa po Pasche – o myrnosičkách: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

V prípade akejkoľvek potreby (sv. spoveď, duchovný rozhovor a pod.) nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom, aby sme sa vedeli dohodnúť na stretnutí. Prajeme vám požehnaný čas Paschy a hojnú radosť z Kristovho vzkriesenia. Christos voskrese!

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár