Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 24.1.2021

Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho slova. Pozývame vás nanovo spoznať krásu Božieho slova v našich životoch.

V piatok je predpísaná voľnica, ktorá sa viaže na nedeľu o mýtnikovi a farizejovi

V sobotu máme sviatok Troch svätiteľov.

Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.
• STREDA 27.1.2021 – novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia.
• NEDEĽA 31.1.2021: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Článok napísal Metod Lukačik