Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 13.12.2020

Po liturgiách bude zbierka na seminár. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Dnes je stretnutie kurátorov o 19 00 hod. v suteréne chrámu.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Oznam: Kvôli pandémii a opatreniam, ktoré sú v našej krajine, tohto roku nebude hromadné spovedanie pred sviatkami Kristovho narodenia, pretože združovanie viacerých osôb mimo svätej liturgie je zakázané. Veľmi vás prosíme, využite možnosť pristúpiť k spovedi priebežne počas všetkých svätých liturgií až do Vianoc. Nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu, aby tesne pred sviatkami neprišlo veľké množstvo ľudí, ktorých by sme ako kňazi neboli schopní zvládnuť.

Článok napísal Metod Lukačik