Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 21.11.2021

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase, pre režim OP – max. 50 ľudí.

Od pondelka platí nový covid automat, ktorý sprísňuje proti epidemické opatrenia. Na základe tohto nového covid automatu prechádzame do slávenia sv. liturgií v jednom režime a to OP – max. 50 ľudí. teda, očkovaní a prekonaní. Režim základ je v čiernych okresoch zakázaný. Je potrebné mat pri sebe potvrdenie o očkovaní, alebo prekonaní ochorenia. Samozrejmosťou sú stále respirátory nasadené na tvári, rozostupy pri sedení aj v rade na sv. prijímanie, dezinfekcia rúk a tiež vhadzovanie kontaktných údajov do pokladničky.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia.
Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) pre režim OP, – max. 50 ľudí. o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre režim OP – max. 50 ľudí. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre režim OP– max. 50 ľudí. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre režim OP– max. 50 ľudí. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu pre režim OP. – max. 50 ľudí.

Oznam: Kto ma záujem o časopis SLOVO na rok 2022 je potrebné si ho objednať v sakristii ešte dnes. Cena je 17,00 €,-

OZNAM: Kto by mal záujem o zdokonalenie sa v liturgickom speve, pozývame v sobotu o 14 00 hod. do nášho chrámu. Možno sa v niekom prebudí túžba slúžiť v našej farnosti ako budúci kantor.
Pozývame tých, ktorí majú o liturgický spev vážny záujem. Tento spev bude viesť o. Jozef Troja.

Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby kurátorského zboru.
Tí s vás, ktorí si zobrali volebný lístok z 20 kandidátmi do nového kurátorského zboru, treba aby ste vybrali a zakrúžkovali 15 kandidátov. Kto si z nejakých príčin nemohol zobrať volebný lístok, môže si ho vyzdvihnúť počas týždňa u správcu farnosti. Volebné lístky môžete vhadzovať do krabice s označením kurátorský zbor, ktorá je umiestnená na stolíku v zadnej časti chrámu a to do nedele 5.12.2021.
Právo voliť členov kurátorského zboru má každý veriaci farnosti, ktorý dosiahol osemnásty rok svojho života.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár