Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 1.11.2020

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby limitované počtom 6 účastníkov (vrátane kňazov a posluhujúcich). Výnimka sa vzťahuje na krsty, sobáše a pohreby s dodržaním aktuálnych hygienických opatrení.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

Na budúcu nedeľu slávime sviatok Zhromaždenie k sv. Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

V tomto týždni je prví piatkoví týždeň. Kto by sa však potreboval vyspovedať, je potrebné sa telefonicky dohodnúť s kňazom na čase svätej spovede. Spovedať chorých budeme piatok od 8 00 hod.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sme dostali takéto usmernenia ohľadom získavania plnomocných odpustkov pre zosnulých: Nakoľko je obmedzený pohyb a stále platí zákaz vychádzania, gréckokatolícki biskupi Slovenska pozývajú k spoločnej modlitbe za našich zosnulých, duchovne spojení a zjednotení prostredníctvom vysielania TV Zemplín a TV Logos. Každý deň v období od 1. do 8. novembra 2020, vždy večer o 20:00, sa budú postupne všetci gréckokatolícki biskupi modliť vo svojich katedrálach alebo z významných pútnických miest časť Žaltára a panychídu zo zomrelých. Veriaci, ktorí sa k nim v modlitbe pripoja, môžu získať plnomocné odpustky. Pre tento rok to určuje dekrét Apoštolskej penitenciárie z 22. októbra 2020. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Zároveň nás v tento deň (piatok 6. 11.) otcovia biskupi znova pozývajú k modlitbe a pôstu s úmyslom za skoré odvrátenie pandémie. V rámci našej cirkvi to má byť zdržanlivosť od mäsa + pôst. To znamená zdržanlivosť od mäsa s tým, že môžem sa najesť do sýta jeden krát za deň. Dajme to ako dobrovoľný dar Bohu.

Chrám k súkromnej modlitbe a pre duchovnú starostlivosť o veriacich bude otvorený tak ako vždy, PONDELOK – SOBOTA OD 08.00 – 18.00 HOD. NEDEĽA – OD 12.00 – 18.00 HOD.

Vzhľadom na platné obmedzenie, slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udeľujú dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Nezabúdajme ale pri tom, že pre veriaceho človeka stále ostáva povinnosť iným spôsobom zasvätiť Deň Pána (osobná alebo rodinná modlitba, sledovanie prenosu bohoslužieb a pod.).

Prosíme všetkých pri vstupe do chrámu aby si aplikovali dezinfekciu a mali riadne nasadené rúško (prekrytie nosa a ústa)

Článok napísal Metod Lukačik