Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.10.2020

Poobede budú sv. liturgie o 16 00 hod. a 18 00 hod.
Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.
V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.
V piatok si pripomíname spomienku na rehoľného brata, redemptoristu sv. Gerarda Majellu (patróna matiek, žien v požehnanom stave, patróna dobrej spovede). po ranej a večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Gerardovi.
V sobotu bude večerná sv. liturgia o 18 00 hod. – s platnosťou na nedeľu.
Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Poobede o 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na misie.
Oznam:
Drahý veriaci, keďže máme takúto mimoriadnu situáciu a máme ohraničený počet na 50 ľudí na sv. liturgiu – do tohto počtu sa rátajú všetci čo sú tu v chráme, dole v suteréne ako aj vonku, taktiež sa do toho počíta kňaz, miništranti, deti ako aj všetci prítomný. Preto vás prosíme, aby ste sa na sviatočné a nedeľné sv. liturgie – a to sobota večer a nedeľa – zapisovali na papiere ktoré budú vzadu na stolíku. Dávame do povedomia, že na aké číslo sa zapíšete tak potom na také číslo si aj sadnite. Toto nariadenie je do odvolania.

Oznam: Kto ma záujem o časopis SLOVO na rok 2021 je potrebné objednať v sakristii do 15.11.2020. Cena je 16,00 €,-

Článok napísal Metod Lukačik